Go to Top

DDV – prodaja in nabava avtomobilov znotraj EU

Seveda obstajajo tudi razlike med nabavo in prodajo novih ter nabavo in prodajo rabljenih vozil – za vsak promet obstajajo določena pravila omejitve oz. posledice.

Kadar želi podjetje (ki ima ID številko za DDV v Sloveniji – v nadaljevanju zavezanec za DDV) uvoziti nov (ali rabljen) avtomobil iz Nemčije za potrebe zaposlenih za službena potovanja potem je potrebno v roku 15 dni predložiti DURS-u obrazec DDV-PPS na katerem se opredelijo vsi podatki: prodajalca kupca vozila višina DMV ter davčna osnova od katere se bo izračunal (in tudi plačal) DDV.

Ker ne gre za uporabo avtomobila v smislu dejavnosti podjetja (rent-a-car prevoz taksi) podjetje nima pravice do odbitka vstopnega DDV kar pomeni da mu znesek obračunanega in plačanega DDV povečuje nabavno vrednost osnovnega sredstva.

Drug primer če podjetje zavezanec za DDV nabavi rabljen (ali nov) avtomobil v Italiji ki ga bo prodal v sklopu svoje dejavnosti torej gre za preprodajo rabljenih avtomobilov. Takšno podjetje ob nabavi ne oddaja nobenih dodatnih obrazcev razen običajnega DDV-O (obračuna DDV).

Pozor: kadar podjetja kupujejo nova prevozna sredstva iz druge države članice EU davčni organ odmeri tudi davek na motorna vozila (če ne gre za podjetje ki opravlja dejavnost trgovine z motornimi vozili) ali če podjetje zavezanec za DDV kupi rabljeno vozilo. Fizičnim osebam pa ob pridobitvi novega prevoznega sredstva davčni organ odmeri tudi okoljsko dajatev.

Pri prodaji novih avtomobilov zavezancu za DDV iz druge države članice gre za oproščeno dobavo. V primeru da slovensko podjetje zavezanec za DDV proda nov avtomobil fizični osebi iz druge države članice EU mora v 8 dneh prijaviti promet z obrazcem DDV-DPS kjer se vpisujejo natančni podatki tako o prodajalcu kot tudi kupcu ter seveda vozilu.

V članku navedeni obrazci se oddajajo izključno v elektronski obliki preko sistema e-Davki. Za uporabo sistema morate prijaviti svoje digitalno spletno potrdilo. Fizične osebe ki nimajo ID številke za DDV lahko obrazce še vedno oddajajo v papirni obliki v kraju svojega prebivališča.

Vir: Sabina Dimnik Data d.o.o.