Go to Top

Archives

Delovno dovoljenje za tujce

Delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje sta v Sloveniji združeni v enotno dovoljenje za prebivanje in delo, je postopek pridobivanja odobritve za delo in življenje tujca v Sloveniji krajši, odobrenih pa je bilo tudi več kot v letu prej. Po spremembi oziroma uveljavitvi novega Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter spremenjenih določbah Zakona o tujcih, ki določajo izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, se je v lanskem celotnem letu Nadaljuj z branjem

Tržna inšpekcija tudi letos gleda pod prste trgovcem

Tržna inšpekcija tudi letos nadzoruje cenovne ugodnosti, ki jih trgovci ponujajo v okviru razprodaj in drugih oblik znižanja blaga. »Ugotovitev letošnjih nadzorov še ni mogoče podati,« pravijo na Tržnem inšpektoratu RS. Nadzore tržna inšpekcija opravlja vsako leto, med lanskimi zimskimi razprodajami pa je tržna inšpekcija pregledala 271 trgovcev. Ugotovili so le manjše pomanjkljivosti oziroma kršitve Zakona o varstvu potrošnikov in zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami. Med kršitvami Nadaljuj z branjem

Nova razlaga ministrstva za dodatni plačani očetovski dopust

Dodatni plačani očetovski dopust bodo lahko koristili tudi nekateri očetje, ki že imajo odločbo pristojnega centra za socialno delo (CSD) o neplačanem dopustu, če neplačanega dopusta niso koristili oziroma so ga manj kot 50 dni. »Do dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta so upravičeni tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso uveljavljali ali niso v celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta,« so sprejeli odločitev o koriščenju dodatnih pet dni plačanega Nadaljuj z branjem

Plačani očetovski dopust: boste ob petnajst dodatnih dni?

Plačani očetovski dopust se bo za pet dni podaljšal tudi v letu 2017 in za pet v 2018. Tudi brez njega bi lahko ostali vsi očetje, ki že imajo odločbo o neplačanem očetovskem dopustu iz minulih let, čeprav ga niso koristili. O tem, da se bo plačani očetovski dopust za pet dni podaljšal že letos, smo že pisali v prispevku Dodatni očetovski dopust za očete otrok letnik 2010 in več in Očetovski Nadaljuj z branjem

Stanovanja v najem tudi, če ste dedič

Stanovanja v najem Stanovnja v najem – Obveznosti za napoved za dohodke iz oddaje hiše ali stanovanja v najem imate tudi dediči oziroma krog zakonitih dedičev, v primeru, da je nepremično ali premično premoženje oddal v najem umrli zavezanec. V napoved dohodnine iz oddajanja hiše ali stanovanja v najem, morate vpisati tudi najemnike. Čeprav je teh več, se v napoved vpiše le celoten znesek prejete najemnine v davčnem letu za Nadaljuj z branjem

Trgovci pričakujejo, da bodo razprodaje privlačne za nakupe na »zalogo«

Zimske razprodaje tekstilnega blaga in obutve v skladu s pravili o sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve Trgovinske zbornice Slovenije, ne smejo trajati več kot 60 dni, lahko pa (krajše) trajanje vsak trgovec določi sam. Začnejo pa se prvi ponedeljek v januarju. V vsakem primeru se morajo trgovci tudi med razprodajami držati Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP). ZVPot tako za Nadaljuj z branjem

Novosti za podjetja in podjetnike v novem letu

Z novim koledarjem bodo na vrsti tudi nekatere novosti za podjetja zaradi sprememb zakonodaje, ki bodo vplivale na poslovanje podjetij in samostojnih podjetnikov. 1. Davčne blagajne Podjetja, samostojni podjetniki, društva, nevladne organizacije, občinski in državni organi, javna podjetja in vsi drugi, ki vodijo poslovne knjige, izdajajo račune in za njihovo plačilo prejemajo gotovino, bodo morali od 2. januarja 2016 dalje davčno potrjevati račune. Obstajajo sicer izjeme, ki davčnih blagajn ne bodo potrebovali, Nadaljuj z branjem

Očetovski dopust daljši za pet dni

Očetovski dopust bo daljši Očetovski dopust daljši od 1. januarja 2016  za pet koledarskih dni. Po novem bodo lahko očeti do konca otrokovega prvega razreda osnovne šole (in po koriščenju celotnega materinskega in starševskega dopusta) izkoristili očetovski dopust  20 namesto 15 dni , za katerega bodo prejeli polno očetovsko nadomestilo. Očetovski dopust preostanek, še 50 dni, bodo še vedno lahko izkoristili do dopolnjenega 3. leta starosti otroka. Za te, preostale Nadaljuj z branjem

V letu 2016 višja osnova za obračun prispevkov za samozaposlene

Osnova za obračun prispevkov za samozaposlene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo se bo v letu 2016 glede na leto 2015 zvišala za dve odstotni točki – iz 54 na 56 odstotkov zadnje povprečne letne bruto plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Povprečna letna bruto plača za leto 2015 bo predvidoma znana februarja 2016. Osnova za obračun prispevkov za samozaposlene za zdravstveno zavarovanje bo Nadaljuj z branjem

Olajšave za odmero dohodnine 2016 enake, lestvica nova

Edina razlika med dohodnino za letošnje leto, torej za leto 2015, in za leto 2016 bo meja med drugim in tretjim dohodninskim razredom. Vse olajšave za odmero dohodnine 2016 pa ostajajo v skladu s pravilnikom, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen danes, tudi pri izračunu dohodnine enake, kot so bile letos. O spremembi meje med drugim in tretjim dohodninskim razredom smo podrobneje že pisali  v prispevku Prihodnje leto dohodnina za Nadaljuj z branjem

Merila za velikost podjetja spremenjena z novim letom

Z poslovnim letom 2016 bodo v skladu s spremenjenim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pri poročanju pričele veljati tudi spremembe meril za določitev mikro, majhne srednje in velike družbe oziroma za velikost podjetja. Velikost podjetja se določa na bilančni presečni datum, pri določitvi, v kateri razred sodi, pa se upoštevata dve od treh posameznih meril. Mikro družba Mikro družba bo po novem družba, v kateri povprečno število delavcev v poslovnem letu Nadaljuj z branjem

Davčne blagajne – opozorite tudi zaposlene

Preden boste pričeli v soboto uporabljati davčne blagajne, opozorite tudi svoje zaposlene na pravilno uporabo identifikacijskih oznak. Kot smo že opozarjali v prispevku Delo na črno in davčne blagajne, bodo inšpektorji s pomočjo davčnih blagajn namreč preverjali tudi, ali zaposlujete na črno. Odkar so prevzeli nadzor nad zaposlovanjem in delom na črno na Finančni upravi RS (Furs) namreč ugotavljajo, da delodajalci zaposlujejo delavce za krajši delovni čas, čeprav delajo polni Nadaljuj z branjem

Davčne blagajne – poslovni prostor

Pri uporabi davčne blagajne je poslovni prostor zavezanca »vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem zavezanec stalno, občasno ali začasno izdaja račune za dobave blaga ali storitev pri gotovinskem poslovanju«. V odgovorih na vprašanja v zvezi z davčnim potrjevanjem računov so na Finančni upravi RS pojasnili, da morajo zavezanci, preden bodo pričeli uporabljati davčne blagajne, kot poslovni prostor označiti prostor, kjer račun natisnejo oziroma ga posredujejo kupcu oziroma kjer se Nadaljuj z branjem

Osebno dopolnilno delo preko spleta

Osebno dopolnilno delo preko spleta Osebno dopolnilno delo preko spleta pomeni, da posameznik  lahko svoje izdelke prodaja tudi v samostojni spletni trgovini.  Lahko pa preko drugih spletnih trgovin, kot sta na primer Etsy in Amazon Handmade. »V kolikor oseba opravlja osebno dopolnilno delo preko spleta na podlagi seznama del B in ima ustrezno urejen status, lahko opravlja spletno prodajo. Vendar lahko prodaja le tiste izdelke, ki jih izdela sama. Oseba, Nadaljuj z branjem