Turističke agencije u Sloveniji – proces otvaranja

Turističke agencije u Sloveniji - proces otvaranja

Turističke agencije u Sloveniji – proces otvaranja

Turističke agencije veoma su omiljena djelatnost preduzetnika u Sloveniji. Možda se pitate zašto otvoriti turističko agencijo za vreme epidemije? Odgovor na to je, da većina ljudi već sad za vreme epidemije planira, gdje, kako i sa kim hoću da putuju, kad se situacija jednom smiri. Zato vam je otvaranje turističke agencije u Sloveniji i u ovo vreme dobra poslovna ideja.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Registracija turističke agencije u Sloveniji

Turističko agencijo možete registrirati u obliki društva sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću zahteva se osnivački kapital u iznosu 7.500 evra. Turistička agencija u Sloveniji može biti i u obliku  filijale. Ako se turizmom već bavite u drugoj zemlji, možete na ta način proširiti delatnost. Filijala triba da se bavi istom djelatnostjom kao matična kompanija. Za njenu osnivanje nije vam potreban početni kapital.

 

Da li vas zanima, koje su popularne delatnosti slovenačkih firmi?

Možete se prijaviti na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar: POPULARNE DELATNOSTI FIRMI U SLOVENIJI

 Uslovi za obavljanje djelatnosti turističke agencije?

– registrirana djelatnost preduzetnika; to je ili aktivnost organizacije ili djelatnost prodaje turističkih paketa
– poslovni prostor sa određenim radnim vremenom
– licenca organizatorja putovanja ili agenta za turističke usluge
– osiguranje odgovornosti u minimalnom iznosu 41.730 eura i garantno pismo za nesolventnost za osiguranje uplate troškova u slučaju povratka osoba za premiju 41.730 eura.
– ustrezno obrazovanje i radno iskustvo rukovoditelja turističke agencije

Popunjen zahtev za turističke agencije ukupno sa dokazima šalje se na Privrednu komoru Republike Slovenije.

 

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Voditelj putovanja ili turistički vodič?

Za turizam i djelatnost turističke agencije potrebno je odrediti voditelja putovanja za svaku organiziranu skupinu za svaki paket i povezane putne aranžmane. Voditelj putovanja ne treba nikakvu propisanu školu, njegovi zadaci uglavnom se odnose na praćenje turista na samom putovanju i na organizacijske i tehničke zadatake.

Turistički vodič vam je potreban,  ako paket pokriva turističko vodenje. Turistički vodič je regulirana djelatnost koju mogu provoditi samo osobe s testom znanja iz programa stručnih kompetencija, a koja se može provoditi u Turističko-ugostiteljskoj komori Slovenije (TGZS).

 

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

Share this post