Strani državljani i registracija firme u Sloveniji

Strani državljani i registracija firme u Sloveniji

Strani državljani i registracija firme u Sloveniji

Strani državljani i registracija firme u Sloveniji? Kako mogu strani državljani registrovati firmu u Sloveniji? U ovom članku pročitajte kako može strani državljanin registrovati firmu u Sloveniji i koje oblike firme može registrovati.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Strani državljani i registracija firme u Sloveniji

U odgovor na često pitanje stranaca, svako može u Sloveniji izvršiti registraciju d.o.o. Nije važno koje ste države državljanin, da li iz Evropske Unije ili ne, u Sloveniji možete registrovati svoju firmu.

Za registraciju d.o.o. u Sloveniji na DATA VEM tački zahteva se minimalni početni kapital u iznosu od 7.500 eur.

Svi vlasnici firme i zastupnik moraju imati slovenački poreski broj i spremne podatke (naziv i adresa firme, delatnosti, lični dokumenti vlasnika i budućeg zastupnika slovenačke firme). Na osnovu podataka pripremamo osnivački akt. Sa osnivačkim aktom odlazite u banku, otvarate privremeni račun i deponujete osnovni kapital u iznosu od 7.500 evra. Potvrdu o osnovnom kapitalu donesete nama i mi je zajedno sa osnivačkim aktom prosledimo nadležnom sudu. Obično se čeka do 7 radnih dana na rešenje suda o registraciji firme. Nakon prijema odluke o registraciji firme aktivirate račun u banci: promena iz privremenog računa u stalni račun preduzeća.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Strani državljani – koji oblik firme mogu registrovati?

Postoje dva tipa d.o.o. koja možete registrovati. Ukoliko u svojoj državi već imate d.o.o., možete u Sloveniji izvršiti registraciju d.o.o. – ćerke firme. To znači, da je vaša matična firma vlasnik ćerke firme u Sloveniji.

Registracija d.o.o. ćerke firme nije komplikovan postupak. Pre same registracije firme mora matično preduzeće i zastupnici dobiti slovenački poreski broj u Republici Sloveniji.

Dokumentacija potrebna za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strane firme, ukoliko otvarate ćerku firmu:

  • izvod iz registra matične firme, koji nije stariji od jednog meseca, overen i sa službenim prevodom na slovenački jezik
  • kopija/sken putnog lista i podatak o stalnoj adresi ovlašćenog lica matične firme
  • podatak o poslovnoj adresi firme u Sloveniji

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Postoji još jedna mogućnost, da vi kao fizičko lice registrujete d.o.o. Registracija d.o.o. ni u ovom slučaju nije komplikovan postupak. Dokumentacija potrebna za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano fizičko lice, koje će biti osnivač i/ili zastupnik slovenačke firme:

  • kopija/sken pasoša i podatak o stalnoj adresi osnivača i zastupnika buduće firme
  • podatak o poslovnoj adresi firme u Sloveniji
  • potvrda o poreskom rezidenstvu ili matični broj

Ukoliko ne želite registrovati d.o.o., jer već imate d.o.o. u vašoj zemlji, možete u Sloveniji registrovati podružnicu. Za registraciju podružnice nije potrebno da dođete u Sloveniju. DATA stručnjaci mogu registrovati podružnicu prema vašem ovlašćenju. Pre otvaranja podružnice firme u Sloveniji i Evropskoj Uniji mora strano preduzeće kao i budući zastupnik podružnice dobiti slovenački poreski broj. Podružnica se može registrovati prema ovlašćenju kod notara. Glavni dokumenti koji su vam potrebni su Izvod iz registra matične firme, Akt o osnovanju matične firme i završni račun matične firme u skraćenom obliku.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Strani ste državljanin i otvarate firmu u Sloveniji? Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o ćerci firmi i podružnici u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post