Samostalni poduzetnik u Sloveniji – koje su koristi od normiranih troškova?

Samostalni poduzetnik u Sloveniji - koje su koristi od normiranih troškova

Samostalni poduzetnik u Sloveniji – koje su koristi od normiranih troškova?

Samostalni poduzetnik je jedan od oblika poslovanja putem kojeg možete poslovati u Sloveniji kao pojedinac. Biti samostalni poduzetnik sa normiranim troškovima je poreski status jedinstven za Sloveniju. To znači da se poreska osnovica za poslovanje utvrđuje uzimajući u obzir normirane troškove. Ali ko može biti samostalni poduzetnik u Sloveniji i koje su prednosti normiranih troškova?

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ko može biti samostalni poduzetnik u Sloveniji?

Samostalni poduzetnik (s.p.) je oblik poslovanja u Sloveniji gde osoba posluje kao pojedinac. Fizičko lice u ovom slučaju, a koje je jedini vlasnik, snosi svu odgovornost za poslovno ponašanje. Za poređenje, sa d.o.o., kompanija je odgovorna samo za iznos osnovnog kapitala, dok samostalni poduzetnik odgovara celokupnom ličnom imovinom.

Ali ne mogu svi biti samostalni poduzetnici u Sloveniji. Bez prethodnog boravka od najmanje godinu dana u Sloveniji, samo državljani država članica EU mogu registrovati samostalnog poduzetnika. Državljanin koji nije iz EU može postati samostalni poduzetnik tek nakon što u Sloveniji živi najmanje godinu dana.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Registracija kao samostalni poduzetnik zahteva da predočite: slovenački poreski broj, slovenski lični broj (EMŠO), važeći pasoš (lični dokument) i poslovnu adresu u Sloveniji. Registracija samostalnog poduzetnika moguća je na bilo kojoj tački VEM u Sloveniji. Ovo je takođe usluga koju VEM tačka DATA pruža besplatno. Registracija kao samostalni poduzetnik ne zahteva polog osnovnog kapitala jer je pojedinac odgovoran za poslovno ponašanje sa ličnom imovinom.

Samostalni poduzetnik se može registrovati kao “puni s.p.” ili “popodnevni s.p.”. Razlika je u tome što sa punim s.p., poduzetnik plaća pune mesečne socijalne doprinose i samozaposlen je. Popodnevni s.p. moguće je registrovati za one poduzetnike koji su već stalno zaposleni u EU i obavljaju svoju delatnost kao samostalni poduzetnik samo kao sporednu delatnost. Oni plaćaju niže socijalne doprinose, jer njihove plate od poslodavca već pokrivaju socijalne doprinose.

Oporezivanje sa normiranim troškovima je samo 4%!

Većina samostalnih poduzetnika registruje se pod statusom »normirani poduzetnik«. To znači da se njihova poreska osnovica za poslovanje utvrđuje uzimajući u obzir normirane troškove. Ova vrsta poslovanja je veoma popularna kod poduzetnika koji u svom poslovanju nemaju velike troškove. To znači da 80% njihovog prihoda pada pod troškove, dok samo preostalih 20% prihoda postaje predmet poreza. Da pojednostavimo – paušalno oporezivanje je 4% na sav prihod, što je jedinstveno nisko oporezivanje u poređenju sa svim ostalim zemljama EU. Ova vrsta oporezivanja moguća je i za “puni s.p.”.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Samostalni poduzetnici mogu koristiti oporezivanje na osnovu normiranih troškova ako:

• prihod od poslovanja ne prelazi 50.000 € (za »popodnevni s.p.«)

• prihod od poslovanja ne prelazi 100.000 € (za »puni s.p.«).

Jednom kada samostalni poduzetnik već posluje, mora biti oprezan zbog još nečega. Ako želi da ostane u sistemu oporezivanja sa normiranim troškovima, ne sme premašiti prihod od 300.000 € u dve uzastopne poreske godine (dakle, 150.000 € godišnje).

Iznos normiranih troškova za samostalne poduzetnike

Samostalni poduzetnik može da zahteva normirane troškove u iznosu od 80% prihoda, ali postoje određena ograničenja:

• »popodnevni s.p.« može tražiti maksimalno 40.000 €,

• »puni s.p.« može tražiti maksimalno 80.000 €.

Primer: ako „popodnevni s.p.“ zahteva normirane troškove i ima godišnji prihod od 80.000 €, 80% od ovog iznosa znači 64.000 €. Zbog ograničenja izračun je sledeći:

Prihod 80.000 € – normirani troškovi 40.000 € = poreska osnovica 40.000 € x poreska stopa 20% = porez 8.000 €.

Obračun poreza je za prethodnu poresku godinu i tada vršite akontacije za narednu godinu, na osnovu rezultata prethodne godine. Moguća je i promena poreske osnovice sa normiranih u stvarne troškove. Samostalni poduzetnik može obavestiti poresku upravu u poreskoj prijavi koju podnosi u martu za prethodnu godinu.

Da li ste državljanin EU ili živite u Sloveniji više od jedne godine? Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i postanite samostalni poduzetnik u Sloveniji! DATA može ponuditi punu podršku.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Strani ste državljanin i otvarate firmu u Sloveniji? Zanimaju vas troškovi kompanije? Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

 

Share this post