Regres u 2021 u Sloveniji/EU!

Regres u 2021.godini u SlovenijiEU!

Regres u 2021 u Sloveniji/EU!

Regresu u 2021. godini treba da se isplati. To je obaveza, koja se poslodavcima određuje Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1). Ove godine mnogi poslodavci imaju koristi od mera protiv korone poput čekanja na posao i subvencionisanog rada sa skraćenim radnim vremenom. U nastavku predstavljamo da li pomenute mere utiču na obavezu poslodavca da plati regres za 2021 godinu.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Regres 2021 mora biti isplaćen do 1.7.2021

Poslodavac je dužan da zaposlenom koji ima pravo na godišnji odmor isplati godišnji odmor u iznosu od najmanje minimalne zarade. Regres 2021 iznosi 1.024,24 EUR. U slučaju nesolventnosti poslodavca, kolektivnim ugovorom na nivou delatnosti može se odrediti kasniji rok za isplatu regresa, ali najkasnije do 1. novembra tekuće kalendarske godine.

Dnevnica u inostranstvu

Radnici na čekanju i regres u 2021.godini

Radnici koje je poslodavac poslao da čekaju kod kuće ostaju u radnom odnosu, ali posao ne obavljaju. Stoga oni imaju sva prava iz ugovora o radu i samog zakona. Pravo na odsustvo je pravo radnika stečeno zaključenjem radnog odnosa. Kako radnici koji čekaju ostaju zaposleni, njihovo pravo na odlazak ostaje nepromenjeno. Stoga, ako je radnik zaposlen tokom cele kalendarske godine, imaće pravo na puni godišnji odmor. Činjenica da je radnik postavljen na rad na određeno vreme u godini ne utiče na to pravo. Regres 2021 je povezan sa pravom na godišnji odmor. Regres 2021 pripada svim zaposlenima kojima je odobreno pravo na godišnji odmor. Svako čekanje na posao neće uticati na pravo radnika na regres. Meru subvencionisanog čekanja na posao poslodavci mogu koristiti do 31.5.2021.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Rad sa skraćenim radnim vremenom i regres u 2021.godini

Poslodavci mogu imati koristi od subvencionisanog rada sa skraćenim radnim vremenom za svoje zaposlene do 30. juna 2020. Ovu meru mogu iskoristiti za svoje zaposlene koji imaju ugovor o radu sa punim radnim vremenom. Poslodavac ne može narediti rad sa skraćenim radnim vremenom radniku koji već ima pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom i prima delimičnu naknadu prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju ili ima pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom prema propisima o zdravstvenom osiguranju ili roditeljskoj zaštiti. Budući da, uprkos upotrebi mera protiv korone, poslodavac i dalje ima ugovor o radu na puno radno vreme sa zaposlenim, zaposleni ima pravo na puni godišnji odmor i zbog toga mu mora biti isplaćena puna naknada za leto 2021. godine.

Radnici koji imaju ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom imaju pravo na proporcionalni deo naknade za godišnji odmor. Pri utvrđivanju osnovice za obračun i uplatu doprinosa za socijalno osiguranje od plaćene naknade za godišnji odmor mora se uzeti u obzir da zaposleni ima pravo na naknadu za godišnji odmor sorazmerno radnom vremenu za koje je zaključio ugovor o radu. Međutim, u slučaju kada zaposleni radi sa skraćenim radnim vremenom, npr. zbog roditeljske oskrbe ima pravo na puni regres, odnosno kao da radi puno radno vreme.

Penzija u Sloveniji/EU

Otvarate kompaniju u Sloveniji/EU?

Za podršku kontaktirajte DATA! Da li planirate da započnete posao u Evropi? Izaberite Sloveniju! Želite li otvoriti kompaniju u Sloveniji i ne znate šta vam je potrebno za registraciju? Pročitajte šta vam je neophodno za otvaranje kompanijeili nam pošaljite e-mail na data@data.si. Takođe nas možete pozvati na +386 1 6006 274 (naš fiksni telefon) i Viber / Whatsapp +386 64 173 023. Pratite nas i na Facebook-u. Za više informacija o otvaranju kompanije preporučili bismo vam da se prijavite na naš besplatni webinar o poslovni migraciji u Sloveniju.

Share this post