Registracija firme u Sloveniji/EU – korak po korak

Registracija firme u SlovenijiEU - korak po korak

Registracija firme u Sloveniji/EU – korak po korak

Registracija firme u Sloveniji/EU

Registracija firme u Sloveniji/EU je vrlo jednostavan postupak. Pojedinci koji biste želeli proširiti ili zapokreniti svoje poslovanje u Sloveniji pročitajte ovi članak. Objašnjavamo vam korak po korak sve potrebne stvari, koje su vama neophodne za registraciju, da biste bili pripremljeni. Tip kompanije koji se u Sloveniji najčešće otvara je d.o.o. Najpopularnije delatnosti pojedinaca su građevina i transport.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Registracija firme u Sloveniji – poreski broj za sve akcionare i direktore

Registracija firme u Sloveniji/EU je jednostavna, a najvažniji dokument, koji je potrebno imati prilikom osnivanja kompanije u Sloveniji je slovenački poreski broj. Svi akcionari i direktori moraju ga dobiti kako bi registrali kompaniju. Takođe, ako registrujete podružnicu, matična kompanija mora dobiti poreski broj u Sloveniji. DATA vam pomaže u ovom postupku i za vas može dobiti sve poreske brojeve, a prema vašem ovlašćenju.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Registracija firme u Sloveniji/EU– poslovna adresa

Registracija firme u Sloveniji/EU zahteva, da imate i poslovnu adresu. To znači da će već kod registracije preduzeća biti potrebna adresa u Sloveniji, gde će biti službena adresa kompanije. Pored toga, potrebna vam je i izjava vlasnika poslovne adrese da vam dozvoljava da registrujete svoju kompaniju na toj adresi. Vlasnik mora notarizovati izjavu kod notara ili administrativne jedinice.

Ako nemate poslovnu adresu, Data vam može ponuditi uslugu poslovne adrese i virtuelne kancelarije. U tom slučaju vaša kompanija koristi našu adresu i mi pripremamo i izjavu vlasnika poslovne adrese.

Možda vas interesira status samostalnog poduzetnika?

Registracija firme u Sloveniji/EU – otvaranje bankovnog računa

Registracija kompanije u Sloveniji/EU za d.o.o. i čerku firmu zahteva i otvaranje bankovnog računa za firmu. Na ta bankovni račun se onda deponira minimalni početni kapital koji u Sloveniji iznosi 7.500 evra. Vlasniki kompanije uplačujejo taj kapital. Ako ima kompanija više vlasnika, sledeći se može podjeliti između njih. Deponirani kapital se može napokon registracije koristiti za poslovanje kompanije (isplačivanje plata, isl.)

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Kada je osnivački kapital na računu, podnosimo zahtev za registraciju na sud. Odluka suda o registraciji preduzeća obično se izdaje u roku od 3-5 radnih dana nakon deponovanja osnivačkog kapitala. Kada je kompanija registrovana, možete se vratiti u banku da biste promenili privremeni bankovni račun u trajni račun kompanije. Registracija kompanije u Sloveniji/EU je time zaključena.

Svaka firma koje se registruje u Sloveniji/EU treba i pravnu podršku, naši pravni stručnjaci rado ču vama pomoči. Dodatno ažurno objavljamo i novosti na našom Facebooku. Takođe se možete prijaviti na besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji. 

Firma u inostranstvu

Share this post