Poslovni prostor u Sloveniji/EU i iznajmjljivanje- na šta obratiti pažnju?

Poslovni prostor u SlovenijiEU i iznajmjljivanje- na šta obratiti pažnju

Poslovni prostor u Sloveniji/EU i iznajmjljivanje- na šta obratiti pažnju?

Poslovni prostor predstavlja jedan od ključnih delova poslovanja preduzeća. Velika većina malih poduzeća i samostalnih poduzetnika ne može kupiti poslovni prostor. Zbog toga jih iznajmljivaju na određen ili neodređen period.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Poslovni prostor – pravni aspekt iznajmljivanja

Iznajmljivanje poslovnog prostora regulisano je Zakonom o poslovnim zgradama i poslovnom prostoru. Ugovor o iznajmljivanju poslovnog prostora mora biti zaključen u pismenoj formi, jer će u suprotnom biti nevažeći.

Ugovor o zakupu zaključen na fiksni period od strane zakupodavca i zakupnika ističe na datum naveden u ugovoru. Ne može se poništiti unapred, može prestati samo raskidom ugovora kao rezultat priznanja krivice.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Poslovni prostor i ugovor o iznajmljivanju

Poslovni prostor sa ugovorom o zakupu na određeno ili neodređeno vreme biće otkazan ugovornim obaveštenjem. Sledeće ne sme biti  manje od godinu dana.

Ukoliko zakupnik nastavi da koristi poslovni prostor uprkos isteku ugovora, a zakupodavac u periodu od mesac dana na nadležnom sudu ne podnosi nalog za pražnjenje poslovnog prostora, smatra se da će ugovor biti obnovljen na neodređeno vreme.

Strane se u svakom trenutku mogu složiti da ugovor o zakupu ističe.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

Prava i obaveze zakupnika

Poslovni prostor koji zakupnik zakupi mora da bude u skladu sa ugovornim ugovorom, jer u suprotnom zakupnik ima pravo na naknadu. Ukoliko je u lošem stanju, zakupodavac mora da organizuje popravke u razumnom vremenskom periodu ako umanjeno primeti greške unapred. Ako greške nisu ispravljene, zakupnik može da se povuče iz ugovora ili da sam izvrši popravke, tražeći nadoknadu ili plaćanje kirije. Pored toga, on može da traži nadoknadu za pretrpljenu štetu.

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji

Zakupnik odgovara za šteto u vreme zakupa prostora

Prostor koji zakupnik zakupi može se koristiti samo u svrhu navedenu u ugovoru i ne sme biti podzakup bez saglasnosti zakupodavca. Takođe će biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu u prostoru tokom korišćenja.

Pored iznajmljivanja, zakupnik je dužan da za poslovni prostor plati i druge troškove vezane za korišćenje poslovnog prostora, kao što su struja, grejanje i slično.

Zakup poslovnog prostora tokom pandemije

Iznajmljivanje poslovnog prostora preduzeća kojemu je zbog pandemije onemogočeno ili deoma ograničeno obavljanje delatnosti, pruža PKP7 sledeće mogućnosti:

  • bez obzira na odredbe Zakona o poslovnim zgradama i poslovnom prostoru, zakupac može raskinuti ugovor o zakupu. Sa pisanom deklaracijom uz obaveštenje od 8 dana;
  • zakupac može zatražiti odlaganje plaćanja obaveze zakupa (iznajmljivanje i sve druge uplate povezane sa iznajmljivanjem poslovnog prostora, koje se, prema ugovoru o zakupu, računaju u iznosu zakupa);
  • zakupac može zahtevati produženje važenja ugovora sklopljenog  na određeno vreme.

Otvarate kompaniju u Sloveniji/EU?

Za podršku kontaktirajte DATA! Da li planirate da započnete posao u Evropi? Izaberite Sloveniju! Želite li otvoriti kompaniju u Sloveniji i ne znate šta vam je potrebno za registraciju? Pročitajte šta vam je neophodno za otvaranje kompanijeili nam pošaljite e-mail na data@data.si. Takođe nas možete pozvati na +386 1 6006 274 (naš fiksni telefon) i Viber / Whatsapp +386 64 173 023. Pratite nas i na Facebook-u. Za više informacija o otvaranju kompanije preporučili bismo vam da se prijavite na naš besplatni webinar o poslovni migraciji u Sloveniju.

 

Share this post