Poreski rezidenti u Sloveniji – pravna i fizička lica

Poreski rezidenti u Sloveniji - pravna i fizička lica

Poreski rezidenti u Sloveniji – pravna i fizička lica

Poreski rezidenti u Sloveniji mogu biti pravna i fizička lica. Preduzetnici koji posluju u Evropi obično postavljaju pitanje da li moraju postati slovenački poreski rezident ili ne? Kako možete postati porezni rezident Slovenije?

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Poreski rezidenti Slovenije – definicija

Poreski rezident Slovenije je pravno ili fizičko lice koje mora plaćati poreske obaveze u Sloveniji. To se odnosi i na poreze na dohodak koji imaju izvor u Sloveniji, kao i na prihode sa izvorima van Slovenije.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Kojim zakonom je definisano poresko rezidentstvo?

Samo otvaranje firme u Sloveniji ili preseljenje u Sloveniju ne znači automatski da neko postaje slovenački poreski rezident. Takođe, pravna lica mogu postati poreski rezidenti, a ne samo fizička lica. Ko je slovenački poreski rezident određeno je Zakonom o porezu na dohodak građana (ZDoh-2) i Zakonom o porezu na dobit (ZDDPO-2).

Poreski rezidenti u Sloveniji – pravna lica

Da bi se domaće ili strano pravno lice moglo kvalifikovati kao poreski rezident, mora da ispuni bar jedan od sledećih uslova:

  • mora imati poslovno sedište u Sloveniji,
  • imati mesto stvarnog upravljanja u Sloveniji.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Poreski rezidenti u Sloveniji – fizička lica

Kada se strana osoba preseli u Sloveniju, oni automatski ne postaju slovenački porezni rezident. Da biste postali slovenački poreski rezident, morate da ispunite jedan od sledećih uslova:

  • zvanično registrovana adresa stalnog prebivališta u Sloveniji,
  • živi van Slovenije zbog zaposlenja u ambasadi ili konzulatu Slovenije ili je izdržavan ili supružnik takve osobe,
  • bio je slovenački rezident u bilo kojem periodu prošle ili tekuće godine i živi u Sloveniji kao član parlamenta EU,
  • ima uobičajenu adresu prebivališta ili centar ekonomskih i ličnih interesa u Sloveniji,
  • je živeo u Sloveniji u bilo koje vreme prethodne poreske godine više od 183 dana.

Da biste postali slovenački poreski rezident, dovoljno je ispuniti samo jedan od ovih uslova. U Sloveniji poreski rezidenti Republike Slovenije dužni su da plaćaju porez na sav prihod koji ima izvor u Sloveniji, kao i na sav prihod koji ima izvor izvan Slovenije. Poreski obveznik nerezident dužan je da plati porez u Sloveniji samo na prihod koji ima izvor u Sloveniji.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Strani ste državljanin i otvarate firmu u Sloveniji? Zanimaju vas troškovi kompanije? Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

 

Share this post