Tag - zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača i predstojeće izmjene

Zakon o zaštiti potrošača i rasprave Zakon o zaštiti potrošača bit će podvrgnut izmjenama. Novela zakona će već postoječi zakon u određenim elementina važno dopunjevati, uz zadržavanje određenih važnih elemenata. Razlog za novost je pretraživanje u preuzimanju europske direktive donesene i u ujedinjenju regulacije pitanja zaštite potrošača. Slovenija ima komparativne zaštitu potrošača u odnosu na druge države članice EU-a. Poduzetniki...