Tag - Status poreskog obveznika u Sloveniji

Status poreskog obveznika u Sloveniji

Status poreskog obveznika - kada posluju u Sloveniji, preduzetnici često ne shvataju razliku između boravka u Sloveniji i statusa poreskog rezidenta Slovenije. Ako otvorite kompaniju i dobijete privremeni boravak u Sloveniji, postajete privremeni stanovnik Slovenije. Ali nećete automatski postati i poreski rezident. Da biste postali poreski rezident, potrebno je da ispunjavate određene uslove. Ovo važi za fizička lica i...