Status poreskog obveznika u Sloveniji

Status poreskog obveznika u Sloveniji

Status poreskog obveznika u Sloveniji

Status poreskog obveznika – kada posluju u Sloveniji, preduzetnici često ne shvataju razliku između boravka u Sloveniji i statusa poreskog rezidenta Slovenije. Ako otvorite kompaniju i dobijete privremeni boravak u Sloveniji, postajete privremeni stanovnik Slovenije. Ali nećete automatski postati i poreski rezident. Da biste postali poreski rezident, potrebno je da ispunjavate određene uslove. Ovo važi za fizička lica i za pravna lica koja posluju u Sloveniji.

Da li planirate da otvorite  firmu u Sloveniji? Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected].

 

Status poreskog rezidenta – ko je slovenački poreski rezident?

Boravišni status fizičkih i pravnih lica može imati uticaja na poresku obavezu u Sloveniji. Slovenački poreski obveznik mora platiti porez u Sloveniji. Ovo važi za prihode koji imaju svoj izvor u Sloveniji, kao i za prihode ostvarene izvan Slovenije.

Status poreskog rezidenta – kada fizičko lice postaje poreski rezident Slovenije?

Fizička lica postaju poreski rezidenti u određenom periodu u poreskoj godini ako:

  • imaju prijavljenu adresu stalnog prebivališta u Sloveniji,
  • žive izvan Slovenije zbog zaposlenja u diplomatskoj misiji, konzulatu, međunarodnoj misiji ili ambasadi Slovenije u EU ili drugoj međunarodnoj organizaciji,
  • su supružnici ili izdržavani članovi lica takvog državnog službenika pomenutog u prethodnoj tački i žive sa tom osobom,
  • su bili stanovnici Slovenije u prošloj ili sadašnjoj godini i žive izvan Slovenije zbog toga što su predstavnici u Evropskom parlamentu,
  • imaju svoj redovni boravak ili centar svojih ekonomskih i ličnih interesa u Sloveniji,
  • su bili prisutni u Sloveniji više od 183 dana u bilo koje vreme tokom poreske godine.

Da bi stekli status poreskog rezidenta Slovenije, dovoljno je ispuniti samo jedan od ovih uslova.

Status poreskog rezidenta – kada pravno lice postaje poreski rezident Slovenije?

Zakon o porezu na dobit preduzeća (ZDDPO-2) određuje uslove kada pravno lice postaje poreski obveznik u Sloveniji. To može biti i slovenačko pravno lice kao i strano pravno lice. Društvo, podružnica ili filijala postaje slovenački poreski rezident ako ispunjava najmanje jedan od sledećih uslova:

Koji je obim obaveza za rezidente i nerezidente?

Slovenački poreski rezidenti su dužni plaćati poreze u Sloveniji za sve prihode koji imaju izvor u Sloveniji, kao i sve prihode koji imaju izvor izvan Slovenije. Poreski nerezidenti Slovenije plaćaju porez u Sloveniji samo za prihode koji imaju izvor u Sloveniji.

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post