Tag - slovenački poreski broj

Ćerka firma u Sloveniji i njene prednosti

Ćerka firma u Sloveniji - koje su njene prednosti? Ćerka firma je odlična prilika za strane firme za ulazak na EU tržište i širenje poslovanja stranih firmi. Prednost otvaranja ćerke firme u Sloveniji je mogućnost prijave na EU tendere, jednostavan pretok robe unutar EU i mogućnost dobijanja više vrsta radnih dozvola. Ćerka firma - proces otvaranja Za otvaranje ćerke firme tipa društvo...

Vremenski okvir otvaranja firme u Sloveniji

Vremenski okvir otvaranje firme je kratak ako dođete spremni na registraciju i opremljeni sa svim potrebnim informacijama i dokumentima. Pogotovo ako ste pojedinac ili kompanija izvan Slovenije, savetujemo vam da dođete spremni na registraciju. Zato vam predlažemo da pre dolaska na registraciju kontaktirate nas u kompaniji Data i posavetujete se sa stručnjacima. Vremenski okvir za spremanje dokumentacije i otvaranje društva...

Vlasnik preduzeća u Sloveniji – uslovi i povoljnosti

Kako postati vlasnik preduzeća u Sloveniji ako ste stranac? Vlasnik preduzeća, tačnije društva sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji, možete postati bez ikakvih ograničenja. Uslovi su isti za državljane zemalja članica EU kao i za državljane iz zemalja nečlanica EU. Vlasnik preduzeća mora za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću predložiti kapital u minimalnom iznosu 7.500 evra. Novac se nakon registracije preduzeća...

Privredno društvo u Republici Sloveniji

Privredno društvo u Sloveniji - uslovi otvaranja za strance Privredno društvo tipa d.o.o. može otvoriti stranac bez boravka u Sloveniji pod istim uslovima kao i državljan Slovenije ili druge zemlje članice EU.  Za otvaranje d.o.o. zahteva se minimalni kapital u iznosu 7.500 evra. Uz to se zahteva pasoš, slovenački poreski broj i overena izjava vlasnika prostora gde će biti sedište...

Kako do firme na najbrži način ako ste stranac?

Kako do firme u Sloveniji ako ste stranac? Kako do firme u Sloveniji, konkretno kako do firme tipa doo, kako otvoriti radnju, kako se zaposliti... To su česta pitanja stranih preduzetnika koji istražuju mogućnosti otvaranja firme u Sloveniji i poslovanja u EU. Kako do firme ako ste državljan zemlje koja nije članica EU i nemate minimalno 1 godinu boravka več...

Prijava radnika i radna dozvola u Sloveniji

Prijava radnika u Sloveniji - koji su uslovi za prijavu ako je radnik stranac? Prijava radnika stranca je moguća ako ima važeću dozvolu za boravak i rad u Sloveniji. Stranci koji su državljani država članica EU mogu se odmah prijaviti u osiguranje. Prethodno moraju srediti slovenački poreski broj i JMB broj. U Dati možemo u ime stranca srediti slovenački poreski...