Vlasnik preduzeća u Sloveniji – uslovi i povoljnosti

Vlasnik preduzeća

Vlasnik preduzeća u Sloveniji – uslovi i povoljnosti

Kako postati vlasnik preduzeća u Sloveniji ako ste stranac?

Vlasnik preduzeća, tačnije društva sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji, možete postati bez ikakvih ograničenja. Uslovi su isti za državljane zemalja članica EU kao i za državljane iz zemalja nečlanica EU. Vlasnik preduzeća mora za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću predložiti kapital u minimalnom iznosu 7.500 evra. Novac se nakon registracije preduzeća može koristiti u svrhe poslovanja: troškovi, plaće, investicija,..

Prednost vlasništva d.o.o. je da je imovina vlasnika, kao i odgovornost vlasnika odvojena od imovine i obaveza doo, što nas dovodi do činjenice da društvo sa ograničenom odgovornošću ima sopstvenu imovinu kojom odgovara za svoje obaveze.

Ako niste rezident Slovenije morate prvo u svrhe otvaranja firme dobiti slovenački poreski broj. U Dati možemo za sve buduće vlasnike i zastupnike dobiti broj na osnovi punomoću u dva radna dana. Ako je vlasnik preduzeća strano fizičko lice iz zemlje nečlanice EU mora sudski registar tekom procesa registracije doo dobiti potvrdu o nekažnjavanju u Republici Sloveniji. Uz to morate predložiti overenu izjavu vlasnika prostora poslovne adrese. U Dati vam možemo ponuditi poslovnu adresu i računovodstvo.

Proces otvaranja ćerke firme gde je vlasnik preduzeća strano pravno lice

Proces je u suštini identičan otvaranju doo gde je vlasnik preduzeća fizičko lice. U tom slučaju mora strano pravno lice dobiti slovenački poreski broj( na osnovi izvoda iz registra matičnog preduzeća) i izvršiti transakciju kapitala.

Da li vlasnik preduzeća automatski dobije pravo na rad u Sloveniji?

Na žalost ne postoji više radna dozvola za vlasnika preduzeća. Ukinili su je februara 2015. godine. Postoji radna dozvola za stranog zastupnika( direktora, prokurista- poslovodno lice) ili na određeno radno mesto.

Najviše jedan direktor preduzeća u Sloveniji može dobiti radnu dozvolu za stranog zastupnika u preduzeću gde je manje od 10 zaposlenih. Direktor preduzeća u Sloveniji može dobiti radnu dozvolu ako ispuni jednog od uslova:

  • investira u osnovna sredstva u iznosu 50.000 eur
  • Ako ima najmanje 6 mjeseci jednu zaposlenu osobu za puno radno vrijeme
  • Ako je u svakom od zadnjih 6 mjeseci firma ostvarila prihode u iznosu 10.000 eur na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji

Naši savetnici s područja radnog, privrednog i migracijskog prava savetovaće vam o uslovima zapošljavanja u Sloveniji.

Ako želite postati vlasnik preduzeća u Sloveniji, prosledite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post