Tag - otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću

Vremenski okvir otvaranja firme u Sloveniji

Vremenski okvir otvaranje firme je kratak ako dođete spremni na registraciju i opremljeni sa svim potrebnim informacijama i dokumentima. Pogotovo ako ste pojedinac ili kompanija izvan Slovenije, savetujemo vam da dođete spremni na registraciju. Zato vam predlažemo da pre dolaska na registraciju kontaktirate nas u kompaniji Data i posavetujete se sa stručnjacima. Vremenski okvir za spremanje dokumentacije i otvaranje društva...

Vlasnik preduzeća u Sloveniji – uslovi i povoljnosti

Kako postati vlasnik preduzeća u Sloveniji ako ste stranac? Vlasnik preduzeća, tačnije društva sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji, možete postati bez ikakvih ograničenja. Uslovi su isti za državljane zemalja članica EU kao i za državljane iz zemalja nečlanica EU. Vlasnik preduzeća mora za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću predložiti kapital u minimalnom iznosu 7.500 evra. Novac se nakon registracije preduzeća...