Tag - poresko savjetovanje

Izvođenje radova unutar EU – firma u Sloveniji

Izvođenje radova unutar EU je moguće sa kompanijom koju ste registrovali u Sloveniji. Naime, ako ste vlasnik kompanije koja nudi usluge u jednoj državi članici EU, možete usluge svoje kompanije ponuditi u drugoj državi EU. Izvođenje radova u drugoj državi članici je moguće - ako: Ćete obavljati usluge u određenoj državi samo za određen period tj. privremeno. obavljate usluge samo...