Tag - otvaranje d.o.o

Gradnja u EU sa registracijom firme u Sloveniji

Gradnja u EU i građevinska delatnost za strance u EU- koje su mogućnosti? Ako će gradnja u EU postati vaša delatnost, je odlična mogućnost za obavljanje delatnosti registracija firme u Sloveniji. Gradnja u Eu je za državljane zemalja koje nisu članice Eu moguća samo sa otvaranjem d.o.o. i važećom radnom dozvolom. Državljani članica EU mogu delatnost obavljati takođe sa s.p....

Gradjevinarstvo u EU sa firmom u Sloveniji

Gradjevinarstvo i porast gradjevinskih radova u EU Gradjevinarstvo je u zapadnim zemljama članicama EU u porastu i često zastupana grana. Zato je u porasti otvaranje firme za gradjevinarstvo. Sa firmom za gradjevinarstvo u Sloveniji možete poslovati po celoj Evropi. Strani poslodavci teško pronalaze kvalitetne radnike za rad u gradjevinarstvu. Zbog lakših uslova za dobijanje radne dozvole kao i niskih poreza...

Prevozi robe u EU sa firmom u Sloveniji

Prevozi robe - koji su uslovi za otvaranje transportne firme u Sloveniji? Prevozi robe u EU su sigurno jednostavniji sa firmom u EU. Zato je odlična prilika za strance otvaranje firme u Sloveniji. Državljan države nečlanice EU može u Sloveniji otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje d.o.o. zahteva se minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 eur. Novac možete koristiti...

Prodaja auta u EU sa firmom u Sloveniji

Prodaja auta u EU - koje su prednosti sa otvaranjem firme u Sloveniji? Prodaja auta sa slovenačkom firmom je odlična prilika za pojedince i preduzetnike koji dolaze iz zemalja nečlanica EU.  Delatnost prodaja auta preko zemalja članica EU, novih i polovnih, zahteva otvaranje firme u EU.  Zato je za strane preduzetnike najinteresantnija Slovenija. Sigurno je jedna između prednosti geografska lokacija....

Osnivanje firme u Sloveniji za strance

Osnivanje firme u Sloveniji za strance i strane firme - odlična prilika Osnivanje firme u Sloveniji za strance je pre svega zanimljivo zbog mogućnosti poslovanja u zemljama članicama EU. Uslovi za osnivanje firme u Sloveniji za strance Da li znate koji su uslovi za osnivanje firme u Sloveniji za strance? Koji oblik firme uopšte možete otvoriti? Ako ste stranac – državljan države koja nije članica...

Zašto je Slovenija atraktivna zemlja za otvaranje firme za uvoz – izvoz u EU?

Zašto je Slovenija aktraktivna zemlja za otvaranje firme za uvoz - izvoz u EU, posebno za firme i buduće preduzetnike iz zemalja, koje nisu članice EU? Slovenija pre svega stranim investitorima i preduzetnicima nudi stabilnu, bezbednu i predvidivu investicijsku i preduzetničku sredinu. A u poslednje vreme vidi se povećan interes stranih firma za investiciju u Sloveniji i za poslovanje, uvoz -...

Registracija kompanije u Sloveniji

Pitate se kako registrovati kompaniju u Sloveniji? Registracija kompanije (d.o.o.) u Sloveniji je moguća na našoj tački VEM (po principu »Sve na jednom mjestu«). Prije nego što stignete na registraciju, po prethodno zakazanom terminu, morate u Sloveniji dobiti: poreski broj i potvrdu o nekažnjavanju, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca. Takođe ne zaboravite naći poslovnu adresu za vašu...

Registracija d.o.o. u Sloveniji – umjesto novca uložite materijalna sredstva

U zadnje vrijeme dobijemo mnogo upita s strane stranih preduzeća i preduzetnika, najviše onih koji se bave s transportnom djelatnostjom, da li je moguće umijesto novčanog kapitala koristiti materijalna sredstva (kamion) kao osnovni kapital preduzeća. Da, moguće je. U tom slučaju morate preduzeće, obično društvo sa ograničenom odgovornošću, registrovati kod notara i ne besplatno na našoj VEM tački. I ako...

Otvorite društvo sa ograničenom odgovornošću ili podružnicu u Sloveniji

Sve više stranih preduzetnika i osoba sa odličnim poslovnim idejama odluči se otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću ili podružnicu u Sloveniji. Slovenija ima odličnu stratešku poziciju za ulaz preduzetnika na EU tržište a inostranstvo nudi stranim preduzetnicima mnogo prilika da prošire svoje poslovanje. Šta je bolje otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću ili podružnicu u Sloveniji? Ako ste u dilemi koji oblik preduzeća otvoriti:...