Tag - prevozi robe

Prevozi robe u EU sa firmom u Sloveniji

Prevozi robe - koji su uslovi za otvaranje transportne firme u Sloveniji? Prevozi robe u EU su sigurno jednostavniji sa firmom u EU. Zato je odlična prilika za strance otvaranje firme u Sloveniji. Državljan države nečlanice EU može u Sloveniji otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje d.o.o. zahteva se minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 eur. Novac možete koristiti...