Ocena AJPESA slovenačkih firmi u 2019 – uspešna godina!

Ocena AJPESA slovenačkih firmi u 2019 - uspešna godina!

Ocena AJPESA slovenačkih firmi u 2019 – uspešna godina!

Ocena firmi u Sloveniji za 2019. godinu od strane agencije AJPES – 2019 je bila uspešna godina za poslovanje u Sloveniji. Zbog epidemije koronavirusa, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i srodne usluge (AJPES) nije mogla pravovremeno izdati bonitetne ocene za slovenačke firme za 2019. godinu. Naime, rok za godišnji finansijski izveštaj bio je promenjen sa kraja marta na kraj maja. Predstavljamo vam bonitetnu ocenu preduzeća u Sloveniji za 2019.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Šta je bonitetna ocena?

AJPES priprema bonitetnu ocenu na osnovu informacija u okviru finansijskih izveštaja kompanije. Slovenačka baza za bonitetnu ocenu je na modelu S.BON AJPES. Ove ocene su zasnovane na proceni verovatnoće, da će firma postati platežno sesposobna u roku od 12 meseci od podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja. Platežna nesposobnost takođe uključuje i pokretanje procesa bankrota, prinudnu nagodbu ili prinudnu likvidaciju.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Ocena slovenački firmi – kako izgleda skala S.BON AJPES?

Model S.BON AJPES slovenačke kompanije deli u 10 razreda. Razred zavisi od kreditnog rizika kompanije. Ovde se ocene kreću od SB1 do SB10. SB1 je najbolja ocena, a SB10 najgora.

Kreditna ocena je podeljena u sledeće tri grupe:

• SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 i SB6: prosečna predviđena verovatnoća da će doći do platežne nesposobnosti niža je od slovenačkog proseka;

• SB7: prosečna predviđena verovatnoća da će doći do platežne nesposobnosti jednaka je slovenačkom proseku;

• SB8, SB9, SB10: prosečna predviđena verovatnoća da će doći do platežne nesposobnosti znatno je veća od slovenačkog proseka zbog eksponencijalnog rasta.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Slovenačke firme u 2019 – uspešno poslovanje

AJPES ocena je da je poslovanje slovenačkih preduzeća bilo uspešno u 2019. godini. Povećani su sledeći elementi:

• broj zaposlenih,

• prosečna mesečna zarada,

• NETO prihod od prodaje,

• dobit iz poslovanja,

• neto dobit.

Ocena je sledeća:

2019 Stanje u odnosu na godinu 2018
Broj društava 67.178 + 429
Broj zaposlenih na osnovu radnih sati 519.505 + 23.382
Prosečna plata na zaposlenog 1.714 + 58
Prihodi 103.892 mio EUR + 4%
Prihodi na stranom tržištu 43.049 mio EUR + 7%
Rashodi 98.452 mio EUR + 4%
Neto dodana vrednost 24.288 mio EUR + 10%
Neto dodana vrednost na zaposlenog 46.752 EUR + 5%
Broj platežno nesposobnih pravnih lica 3660 –  3%

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post