Minimalna zarada u Sloveniji/EU – novi iznos i uticaj PKP8!

Minimalna zarada u SlovenijiEU - novi iznos i uticaj PKP8!

Minimalna zarada u Sloveniji/EU – novi iznos i uticaj PKP8!

Minimalna zarada za 2021. godinu objavljena je 28. januara 2021. u Službenom glasniku Republike Slovenije br. 12/2021.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

 

Da li vam je potrebna podrška u poslovanju? Želite li da saznate više o porezu na dohodak preduzeća ili porezu na imovinu ili o porezu na motorna vozila? Naši poreski savetnici su u mogućnosti da pomognu! DATA d.o.o. vas može podržati poslovanjem u Sloveniji. Pored usluga registracije preduzeća, pružamo i računovodstvene usluge. Naše pravno odeljenje vas takođe može podržati sa svakim aspektom zakona. Naši stručnjaki za migraciju mogu vam pomoći oko dobijanja dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Takođe vam mogu savetovati oko procesa dozvola i spajanja porodice

Kako se postavlja minimalna plata ove godine?

Minimalna plata utvrđuje se na osnovu formule. Po tome minimalna zarada mora da premaši iznos izračunatih minimalnih životnih troškova za 20 %. Zakon o minimalnoj plati (ZMinP) utvrđuje pravo na minimalnu platu, njen iznos (u bruto iznosu) i način njenog utvrđivanja i objavljivanja. Zaposleni ima pravo na najmanje minimalnu zaradu za obavljeni posao ako radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca u Republici Sloveniji. U slučaju rada sa skraćenim radnim vremenom, radnik ima pravo na najmanje proporcionalni deo minimalne zarade.

Minimalna plata 2021

Minimalna zarada za 2021. godinu iznosi 1.024,24 EUR bruto. Nova, viša minimalna zarada trebalo bi u potpunosti da sledi smernice EU o minimalnoj plati, čija je osnovna svrha sprečavanje siromaštva zaposlenih i obezbeđivanje pristojnog životnog okruženja.

Kolika je minimalna zarada?

Elementi zarade po Zakonu o radnim odnosima (ZDR-1), su dakle osnovna zarada zaposlenog za određeni mesec i deo zarade za radni učinak. Međutim, minimalna plata ne uključuje naknade utvrđene zakonom i podzakonskim aktima, deo zarade za radni učinak i isplate za poslovni učinak dogovorene kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

Međutim iz minimalne plate su izuzeti dodaci npr. dodatak za noćni rad, dodatak za rad nedeljom i dodatak za rad praznicima i slobodnim danima prema zakonu. Pored toga, nije moguće u minimalnu zaradu uključiti naknadu troškova koje je poslodavac dužan da plati zaposlenom. U to spada npr. naknadu troškova za obroke tokom rada, prevoz na posao i sa posla, troškove službenog putovanja, kao i druge naknade  (regres, otpremnine, jubilarne nagrade).

Kako PKP8 utiče na minimalnu zaradu

PKP8 je osmi paket mera za ublažavanje efekata epidemije i određuje da će država na dva načina pomoći poslodavcima u podizanju minimalne zarade. Od januara do juna 2021. godine sa subvencijom od 50 evra, a od jula do decembra 2021. godine minimalna osnova za obračun doprinosa biće jednaka minimalnoj zaradi (1.024,24 evra).

Da bi dobio subvenciju, poslodavac putem FURS-a podnosi izjavu. U toj izjavi se navodi da je zaposleni obračunao i isplatio minimalnu zaradu i podatke iz kojih proizlazi pravo na subvenciju. Korisnik podnosi elektronsku deklaraciju najkasnije do kraja meseca za dodelu bespovratnih sredstava za prethodni mesec. Najkasnije do kraja jula 2021.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

 

Share this post