Marketing sa slovenačkom kompanijom

Marketing sa slovenačkom kompanijom

Marketing sa slovenačkom kompanijom

Marketing i otvaranje firme u Sloveniji

Marketing dandanas je vrlo važna komponenta svake kompanije. Zbog toga se sve više pojedinaca odlučuje da otvarajo marketinšku firmu u Sloveniji koja bi pružala usluge konsultacija i drugim preduzećima. U ovom članku pišemo o tome kako otvoriti firmu za marketing, kao i koje šifre delatnosti možete registrirati u svojoj kompaniji. Pročitajte i saznajte isto koje su druge najviše popularne delatnosti slovenačkih firmi. Pročitajte i sve o boravku i radu u Sloveniji.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

 

Firma za marketing – proces otvaranja

Strani državljani mogu registrovati firmu u Sloveniji. Kao fizičko lice mogu da registruju d.o.o. sa temeljnim kapitalom 7500 €. Za registraciju d.o.o. potrebno je da strani državljani imaju slovenački poreski broj za sve akcionare i zastupnika. U trenutku registracije firme, morate imati poslovnu adresu za svoju kompaniju. Strani državljani takođe imaju mogućnost registracije ćerke firme ili podružnice pod uslovom da već imaju postojeće preduzeće (d.o.o.) u inostranstvu.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Marketing i registracija delatnosti

U vašoj kompaniju koja bi se bavila delatnostjom marketinga možete registrirati više delatnosti. Najčešće se u Sloveniji u firmi za marketing registriraju delatnosti: reklamnih agencija, istraživanje tržišta i javnog mnenja i korporativna i poslovna savetovanja.

Sve o  potvrdi A1 i upućivanju radnika na rad u EU

Marketing – aktivnost reklamnih agencija

U podrazredu Standardne klasifikacije delatnosti (2008), „aktivnost reklamnih agencija (73.110)“ je zaokružena u celini, kao zbirka reklamnih usluga, konsultacija i stvaranja i proizvodnje reklamnog materijala. Takođe pokriva dizajn i organizaciju kampanja, bez obzira na medij (novine, časopis, radio, televiziju, internet), prostor ili instrument. Takođe obuhvata dizajn štandova i drugih izložbi, kao i promotivne aktivnosti i direktno oglašavanje putem pošte. “Reklamne agencije (73.110)” takođe uključuju konsultantsko savetovanje o oglašavanju.

Tražite pravni savjet?

Marketing – posredovanje reklamnog prostora

„Prosleđivanje reklamnog prostora (73,120)“ obuhvata pružanje prostora za oglašavanje ili vremena od strane različitih medija. Marketing i odnose sa javnošću: „Aktivnosti za odnose sa javnošću (70.210)“ uključuju konsultacije, usmeravanje i operativnu pomoć kompanijama i drugim organizacijama u odnosima sa javnošću.

Možda vas interesira status samostalnog poduzetnika?

Delatnost marketinga – istraživanje tržišta i javno mnenje

Prema Standardnoj klasifikaciji aktivnosti, ovo je obuhvaćeno podgrupom „Istraživanje tržišta i javnog mišljenja (73.200)“ i obuhvata proučavanje tržišnog potencijala, prihvatanja potrošača i poznavanja proizvoda i ponašanja potrošača.

Dnevnica u Sloveniji/EU

Ostala korporativna i poslovna savjetovanja

Ostale poslovne i konsultantske delatnosti (70.220) sadrže širok spektar savetodavnih usluga i većina je usko povezana sa marketingom. Dakle, ova delatnost uključuje konsultacije u oblasti marketinga i kadrovske politike, pomoć u planiranju i organizaciji rada.

 

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Share this post