Kompanija kćer – širenje poslovanja u Sloveniju i EU!

Kompanija kćer - širjenje poslovanja u Sloveniju i EU!

Kompanija kćer – širenje poslovanja u Sloveniju i EU!

Kompanija kćer – da li već imate postojeću firmu d.o.o. i želite da širite svoje poslovanje u  Sloveniju i Evropsku Uniju? DATA stručnjaci vam mogu pružiti podršku prilikom postupka registracije, kao i prilikom vašeg daljeg poslovanja u Sloveniji i EU.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Da li vas zanima, koje su popularne delatnosti slovenačkih firmi?

Možete se prijaviti na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar: POPULARNE DELATNOSTI FIRMI U SLOVENIJI

Kompanija kćer – koji je tip firme u Sloveniji?

Kompanija kćer je pravno lice, gde je vlasnik pravno lice – vaša firma. Kompanija kćer je D.O.O. To znači da je za uspostavljanje firme potrebno deponovati osnivački kapital od 7500 evra sa računa matične firme.

Kada otvorite kompaniju kćer u Sloveniji, možete registrovati i druge delatnosti u svojoj firmi.

Kompanija kćer i matična firma povezani su samo vlasništvom, pa je kompanija kćer nezavisno pravno lice, koje je odgovorno za svoje poslovno ponašanje. To znači da matična firma ne mora uključiti poslovanje kompanije kćeri u svoj finansijski izvještaj.

U slučaju dobiti zavisnog društva, matična firma ima pravo na dividende nakon što kompanija kćer izvrši plaćanje poreza na dobit pravnih lica.

Kompanija kćer i kako je registrovati

Da bi registrovali kompaniju kćer, zastupnik matične firme i kompanije kćeri i matična firma moraju dobiti slovenačke poreske brojeve.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Dokumenta koja su vam potrebna za registraciju:

  • slovenački poreski broj matične firme;
  • slovenački poreski broj za zastupnike matične firme i kompanije kćeri;
  • izvod iz poslovnog registra matične firme, koji nije stariji od 1 meseca;
  • izjava o poslovnoj adresi u Sloveniji;
  • 7.500 € osnovni kapital.

Naši referenti sa vama podnesu zahtev za registraciju kompanije kćeri elektronskim putem.

Imajte na umu da deponovanje osnovnog kapitala prilikom otvaranja kompanije kćeri mora doći sa bankovnog računa matične firme. Dakle, vaša matična firmabi morala izvršiti bankarski transfer od 7.500 € na privremeni bankovni račun kompanije kćeri u Sloveniji.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

U roku od 5 – 7 radnih dana osnovana je kompanija kćer odlukom suda. U tom trenutku zastupnik firme mora doći u banku da aktivira bankovni račun. Nakon ovoga je proces registracije kompanije kćeri završen.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post