Dividende i bonusi vodstva i uticaj “koronazakona” u Sloveniji

Dividende i bonusi vodstva i uticaj "koronazakona" u Sloveniji

Dividende i bonusi vodstva i uticaj “koronazakona” u Sloveniji

Dividende, bonusi vodstvu firme, božićni bonusi zaposlenima … ukoliko poslodavci koristite mere novog Zakona, ne smete da isplaćujete bonuse i nagrade.

Vlasnik ste preduzeća u Sloveniji? Potrebna vam je pomoć prilikom izbora državnih naknada? Ne znate šta je najbolje za vašu firmu? Prijavite se na naš webinar o interventnim merama Slovenije za pomoć vlasnicima preduzeća!  Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected]

Da li razmišljate o otvaranju firme u Sloveniji? Prijavite se na naš webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniju!

Data d.o.o. je vodeća agencija za pružanje usluga za preduzetnike koji započinju svoj posao ili već imaju svoje preduzeće u Sloveniji. Pored profesionalnih računovodstvenih usluga, pružamo i poresko pravno savetovanje i podršku. Naše pravno odeljenje može da vam pomogne da upotrebite mere, koje će vlada obezbediti preduzetnicima tokom ove vanredne situacije. Predlažemo vam da posetite i našu Facebook stranicu. O novim propisima već smo pisali na našoj internetnoj DATA stranici.

Novi Zakon

Novi Zakon o interventnim merama za suzbijanje epidemije COVID-19 i ublažavanje njegovih posledica na građane i privredu (ZIUZEOP) donosi više koristi i mera pomoći privrednim subjektima. Da biste zatražili pomoć, potrebno je ispuniti propisane uslove, ali zakon takođe ograničava korisnike u isplati određenih prihoda vlasnicima (dividendi), vodstvu i zaposlenima. Koja su ta ograničenja, objašnjeno je u daljem tekstu.

Dividende, nagrade za vodstvo, božićni bonusi – nisu dozvoljeni

Vlasnici firmi, koji će iskoristiti bilo koju meru pomoći biće ograničeni u isplati određenih prihoda vlasnicima, vodstvu i zaposlenima.

U 2020. godini vlasnicima firma se neće dozvoliti:

  • podela dobiti,
  • isplata dela plata za poslovnu uspešnost („božićnica“),
  • isplata nagrada vodstvu.

Korisnici pomoći, koji će uprkos tome izvršiti isplatu, biće u obavezi da vrate sva dobijena sredstva. Moraće platiti i zakonsku zateznu kamatu.

Dividende ili naknada?

Koje su mogućnosti u oblasti radnog prava za kompaniju koja odluči da ne iskoristi pomoć prema novom Zakonu, jer želi da isplati dividende ili nagrade? I u tom slučaju se kompanije u ovo vreme bave problemom viška radnika, ali ne želi da ih otpusti, jer pretpostavlja da će im trebati kada trenutna situacija prođe.

Odreći se isplati dividendi ili dobro preučiti druge pravne opcije? Pravnici DATA savetuju kompanije da dobro razmotre sve pravne mogućnosti koje su im na raspolaganju za zadržavanje radnih mesta.

U tom kontekstu potrebno je uzeti u obzir i mogućnosti koje već pruža Zakon o radnim odnosima. Mogućnost poslodavca su da dodeli drugu vrstu posla svom radniku. Naravno, ovo je samo jedna opcija. Takođe se mogu uzeti u obzir i opcije rada sa skraćenim radnim vremenom, kao i privremena smanjenja plata.

Da li ste si isplatili nagrade?

Ukoliko ste si isplatili dividende, potrebno je da to prijavite. U praksi će se takođe desiti da će firme iskoristiti prava predviđena Interventnim zakonom i kasnije utvrditi da ne ispunjavaju uslove za dobijanje istih (na primer, zato što su si isplatili dividende).

Šta se može učiniti u ovom slučaju? Svi primaoci pomoći koji naknadno utvrde da se nisu kvalifikovali moći će sami da obaveste FURS o tome. FURS će na osnovu prijave doneti deklarativnu odluku zasnovanu na izveštaju korisnika. U roku od 30 dana od prijema deklarativne odluke, korisnici pomoći, koji na to nemaju pravo, će morati da vrate iznos primljene pomoći.

Da li ste odlučili da nećete isplaćivati dividende?

Ako ne isplatite dividende, božićnice i druge nagrade u 2020. godini, novi Zakon za poslodavce i samozaposlene omogućava:

  • povraćaj naknade plata za radnike na privremenom čekanju na rad,
  • nadnadu plata radnicima koji ne rade zbog više sile,
  • oslobađanje od plaćanja doprinosa za radnike na čekanju i radnike koji ne rade zbog više sile,
  • oslobađanje od plaćanja doprinosa za penzijsko / invalidsko osiguranje za radnike, koji rade,
  • osnovni prihod za samozaposlene,
  • oslobađanje od plaćanja doprinosa za samozaposlene.

Da li razmišljate o otvaranju firme u Sloveniji? Prijavite se na naš webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniju! Da li već imate firmu u Sloveniji i kao vlasnik firme u Sloveniji vas zanima, da li imate pravo na povraćaj naknade plate? Za vreme koronavirusa u DATI pratimo sve novosti, prijavite se na naše e-novosti! Pročitajte više o usvojenim merama protiv posledica koronavirusa. Predlažemo vam takođe, da posetite i našu Facebook stranicu.

 

Share this post