Bruto i neto plata u Sloveniji – koji iznos plaćate radniku?

Bruto i neto plata u Sloveniji - koji iznos plaćate radniku

Bruto i neto plata u Sloveniji – koji iznos plaćate radniku?

Vlasnici preduzeća u Sloveniji, znate li kakav je sadržaj bruto i neto plate u Sloveniji? Kada poslujete u Evropi sa kompanijom u Sloveniji, kakvu platu treba da isplatite radnicima? Šta spada pod bruto, a šta pod neto platu? Pročitajte u članku.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Da li vas zanima, koje su popularne delatnosti slovenačkih firmi?

Možete se prijaviti na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar: POPULARNE DELATNOSTI FIRMI U SLOVENIJI

Bruto plata

Iznos koji poslodavci najčešće spominju je bruto zarada. Ovo je iznos od kojeg poslodavac odbija doprinose i akontaciju poreza (porez na dohodak). Takođe bruto iznos plate uključuje neto platu i sve doprinose koje poslodavac plaća za zaposlene – doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje, doprinos za roditeljsko staranje i akontaciju poreza na dohodak.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Šta je neto plata?

Drugim rečima, kada odbijemo sve doprinose i akontaciju poreza na dohodak od iznosa bruto zarade, dobivamo neto platu ili iznos koji vaši zaposleni primaju na svoj račun. Međutim, morate izračunati iznose plaćanja obroka i prevoza odvojeno, koji stoga ne pripadaju ni bruto ni neto plati. Oni spadaju u dodatak na zaradu.

Da rezimiramo: bruto plata – doprinosi od bruto plate – akontacija poreza na dohodak = neto plata koju prima zaposleni.

Bruto plata + doprinosi + prevoz + obroci = trošak poslodavca za platu zaposlenog.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Koji je sadržaj plate u Sloveniji?

Prema Zakonu o radnim odnosima (ZDR-1), plata zaposlenog sastoji se od:

  • osnovna plata,
  • deo plate za radni učinak,
  • dodaci,
  • isplate poslovnog učinka (ako je dogovoreno u kolektivnom ugovoru ili ugovoru o radu).

Pored plate koja se mora isplatiti u novcu, plata za rad po ugovoru o radu se sastoji i od bilo koje druge vrste isplate, ako je tako određeno kolektivnim ugovorom. Pri određivanju visine osnovne plate uzima se u obzir složenost posla za koji je radnik zaključio ugovor o radu.

Dodaci

Zakonom je propisano da se radni učinak radnika određuje u skladu sa vrednošću, kvalitetom i obimom obavljenog posla. Naknade se isplaćuju zaposlenom za posebne radne uslove koji nastaju usled raspodele radnog vremena, na primer za noćni rad, prekovremeni rad, rad u nedelju ili na praznike i radne dane.

Zaposleni takođe mogu primiti dodatak ako rade u opasnim uslovima (npr. rad sa opasnim materijama). Visina navedenih dodataka utvrđuje se kolektivnim ugovorom i izračunava se samo za vreme kada je zaposleni radio u posebnim uslovima.

Zaposleni takođe ima pravo na naknadu za staž, što je takođe regulisano kolektivnim ugovorima za određenu poslovnu delatnost. Zaposleni takođe može primiti razne druge isplate, npr. nadoknadu troškova vezanih za posao (za obroke tokom posla, prevoz do posla i sa posla, tokom poslovnog putovanja itd.), kompenzaciju za godišnji odmor, otpremnine nakon penzije.

Kolektivni ugovori predviđaju i različita druga prava. Oni uključuju jubilarne nagrade i pomoć za solidarnost.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post