Božićnica 2021 – poslodavci, hoćete li je isplatiti?

Božićnica 2021. – poslodavci, hoćete li je isplatiti?

Božićnica 2021 – poslodavci, hoćete li je isplatiti?

Božićnica 2021 – kako se oporezuje i je li isplata obavezna?

Božićnica je priljev koji se zaposlenicima isplaća kao nagrada u znak zahvalnosti za trud tjekom poslovne godine, te tako mnogim obiteljima uljepša blagdanske dane. Hoćete li i vi nagraditi svoje zaposlene? Kako se oporezuje isplata božićnice? Je li isplata obavezna? Što je potrebno znati pri isplati božićnice?

Da li planirate da otvorite firmu u Sloveniji i upućujete radnike na rad van Slovenije? Pročitajte naš kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Nazovite nas na Viber/WhatsApp +386 030 640 995 .

Obračun plate za zaposlenog u Sloveniji

Trebate li pripremiti odgovarajući interni akt?

Božićnica 2021 – Odgovarajući interni akt poslodavca uvjet je za zakonitu isplatu božićnice! Naši pravni stručnjaci će ga pripremiti za vas!Kompanija DATA d.o.o. vam može pružiti svu potrebnu podršku.

Želite znati više o otvaranju firme u Sloveniji i radnim dozvolama? Prijavite se na besplatni webinar

Božićnica 2021 – riječ je o nagradi za poslovnu uspješnost

Božićnica je termin za nagradu za radne rezultate ostvarene u tekućoj poslovnoj godini. Zakonom o radnim odnosima propisano je, da se plaća radnika sastoji od osnovne plaće, dijela plaće za poslovnu uspješnost i dodataka. Isplata za poslovnu uspješnost (kolokvijalno božićnica) tretira se kao dio plaće, uz uvijet da je ugovorena kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

Isplata nagrade za poslovnu uspješnost nije zakonski obvezujuća za isplatu. Međutim, mnogi poslodavci (ako poduzeće uspješno posluje) odlučuju se nagraditi zaposlenike božićnim bonusom.

Možda vas interesira status samostalnog poduzetnika?

Pod kojim uvjetima se Božićnica 2021 može isplatiti?

  1. Pravo na isplatu božićnice mora biti utvrđeno internim aktom poslodavca ili kolektivnim ugovorom kojim se definiraju kriteriji za određivanje visine nagrade.
  2. Nagrada za poslovnu uspješnost se isplaćuje samo jednom godišnje i svim zaposlenima koji ispunjavaju uvjete u isto vrijeme.
  3. Nagrada za poslovnu uspješnost definirana je kao dio plaće i stoga se mora isplatiti u novcu. Naime, zakon propisuje, da plaća uvijek mora biti isplaćena u novcu, ne u naravi. Božićnica se prema tome, ne može isplatiti npr. u bonovima, dionicama niti se mogu nuditi druge beneficije u naravi.

Jeste li u dilemi kada su isplate u pitanju? Trebate pomoć s internim aktom?

Božićnica 2021- U slučaju bilo kakvih nejasnoća glede uvjeta isplate božićnice, obratite se našoj pravnoj službi za plaćene savjete. Također, na raspolaganju smo vam za pripremu odgovarajućih internih akata potrebnih za isplatu božićnice.

Kontaktirajte nas!

Data d.o.o. vam nudi kompletnu uslugu u procesu registracije s.p., d.o.o., podružnice u Sloveniji i u daljem poslovanju vaše firme. Za više informacija pratite i naš Facebook. Svaku sedmicu za vas dodatno održavamo i besplatne webinare .

Share this post