Go to Top

Archives

Tag Archives: vračilo posojila

Konec veriženja podjetij: vračilo posojila podjetjem do 23. avgusta

Le še dober mesec dni časa imajo tisti, ki so za nekaj sto evrov kupili že ustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), zaradi česar so imeli v poslovnih knjigah knjiženo posojilo lastnikom oziroma družbenikom do višine ustanovnega kapitala, da izvedejo vračilo posojila in denar vrnejo podjetju. Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1l) je lanskega avgusta namreč določila eno leto prehodnega obdobja, da se to uredi. Rok za vračilo Nadaljuj z branjem

Obresti od posojil lastnikov/lastnikom in drugim povezanim osebam

V družbah, še posebej v teh časih, pride tudi do financiranja s strani lastnikov, vendar ne v obliki dokapitalizacije, vendar kot posojila (kratkoročna, dolgoročna). Ker gre v teh primerih za povezane osebe na podlagi ZDDPO-2 (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb) so omejeni davčno priznani odhodki (in prihodki) iz naslova obresti. Posledično se morajo posojilodajalci in posojilojemalci držati Pravilnika o priznani obrestni meri, kjer je določena stopnja obrestne mere. Nadaljuj z branjem