Go to Top

Archives

Tag Archives: pravnomočna sodba

Izjava, ki jo da zastopnik, bo preverjena po uradni dolžnosti

Registrsko sodišče bo moralo v skladu novimi določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) po uradni dolžnosti preveriti, ali je bil zastopnik oziroma član organa vodenja pravnomočno obsojen zaradi dejanj zoper gospodarstvo in podobno in ali je bil zoper njega izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica. Dodatna določila zakona, ki urejajo imenovanje in mandatno dobo članov organov vodenja ali nadzora, so vstopila v veljavo 1. januarja letos. Zastopnik bo preverjen po uradni dolžnosti Nadaljuj z branjem