Go to Top

Archives

Tag Archives: carinska vrednost

Carinska deklaracija in carinska vrednost

Za vse blago, ki je sicer predmet uvoznih in izvoznih carinskih postopkov, je potrebno oddati carinsko deklaracijo, s katero se v predpisani obliki in v skladu s predpisanimi pogoji prijavi blago za določen carinski postopek. Gospodarski subjekti (podjetja in posamezniki) lahko predložijo carinsko deklaracijo: v elektronski obliki na predpisanem obrazcu enotne upravne listine (EUL), z uporabo Carinskega informacijskega sistema v pisni obliki na predpisanem obrazcu enotne upravne listine (EUL), kadar zaradi tehničnih ovir ni Nadaljuj z branjem