Vreme potrebno za registraciju firme u Sloveniji

Vreme potrebno za registraciju firme u Sloveniji

Vreme potrebno za registraciju firme u Sloveniji

Vreme potrebno za registraciju firme u Sloveniji, ključna je informacija, koja vam pomaže da organizujete svoj poslovni plan kako vam odgovara, dok ste u postupku registracije firme u Sloveniji.

Stranci imaju različite mogućnosti kada je u pitanju registracija preduzeća u Sloveniji. Iskusni preduzetnici sa postojećim firmama u inostranstvu mogu započeti posao u Sloveniji otvaranjem ćerke firme ili podružnice u Sloveniji. Svako može otvoriti firmu u Sloveniji kao fizičko lice, odnosno firmu vrste d.o.o. u kojoj su fizička lica akcionari.

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji i postupak registracije? DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji, jer smo ovlašćeni od strane vlade da registrujemo firme, a naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Vreme – osnivanje d.o.o. firme kao fizičke osobe

Tip firme koju možete najbrže registrovati je d.o.o., ako su fizička lica akcionari. Pored toga, zahteva i pribavljanje najmanje dokumenata iz vaše domovine. Morali biste samo imati lični slovenački poreski broj, 7.500 € osnovnog kapitala, važeći pasoš i poslovnu adresu u Sloveniji. Dobijanje slovenačkih poreskih brojeva traje 8 dana, a zatim proverimo ime buduće firme i predamo nameravanu firmu. U roku od deset dana u DATI pripremimo sve što je potrebno za registraciju firme. Od tog trenutka ostaje još da se organizuje sastanak u banci za otvaranje privremenog računa i vi već možete doći u Sloveniju za registraciju firme.

Vreme – registracija ćerke firme i filijale

Ako imate postojeću firmu u inostranstvu, imate dve mogućnosti kada je reč o registraciji preduzeća – ćerku firmu ili filijalu. Ćerka firma je takođe d.o.o., ali je u ovom slučaju akcionar pravno lice. Pravno lice takođe mora imati slovenački poreski broj. Za to je potrebno da imate izvod iz poslovnog registra matične kompanije i da ga na odgovarajući način overite i prevedete na slovenački jezik od strane sudskog tumača. Procena, koliko traje ovaj deo postupka, zavisi od svake države pojedinačno i načina overe. Obično ovo traje otprilike 2 nedelje. Postupak je isti kao kada fizičko lice registruje d.o.o. Procena, koliko brzo možete registrovati čerku firmu uveliko zavisi od toga, koliko brzo pripremite potreban dokument i koliko brzo se organizuje sastanak u banci. U Dati pripremimo sve u cc deset dana.

Takođe imate mogućnost registracije filijale (podružnice) u Sloveniji. Poslovnica nije odvojeno pravno lice, već deo matične kompanije. To je takođe i razlog što podružnica ne zahteva osnovni kapital pri registraciji. Ali morali biste da predočite veći broj dokumenata matične kompanije. Oni uključuju: izvod iz poslovnog registra, finansijski izveštaj za prošlu poslovnu godinu i akt o osnivanju matične kompanije. Svi ti dokumenti moraju biti na odgovarajući način potvrđeni i prevedeni na slovenski jezik. Procena, koliko traje ovaj deo postupka, zavisi od svake pojedine zemlje i njihove politike atestiranja. Otprilike, možemo proceniti da bi bilo potrebno najmanje mesec dana da bi se nabavili svi ti dokumenti. Tada možete nastaviti sa registracijom filijale kod javnog beležnika. Možete ga registrovati i putem autorizacije bez posete Sloveniji. Naša procena je da podružnicu možete registrovati za otprilike 2 meseca.

Želite u Sloveniji otvoriti firmu?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite našu Facebook stranicu.

Podijelite ovaj post


Nazovite nas na Viber