Visina temeljnog kapitala za registraciju firme u Sloveniji

visina temeljnog kapitala

Visina temeljnog kapitala za registraciju firme u Sloveniji

Visina temeljnog kapitala u Sloveniji

Visina temeljnog kapitala je uvjek pitanje preduzetnika koji želu otvarati firmu u Sloveniji. Temeljni kapital za registraciju d.o.o. je neophodan u Sloveniji. Za otvaranje d.o.o. vlasniki će morati da deponuju najmanje 7.500 € temeljnog kapitala. Pored d.o.o. u Sloveniji se često registrira takođe i ćerka firma, kojoj je isto potreban temeljni kapital uplačen sa strane matična kompanije. Slovenija je vrlo interesantan za strane preduzetnike koji hoću u inostranstvu otvoriti firmu. Razlogi za to su pogotovu u stabilni ekonomiji. Da li vas interesuje otvaranje firme u Sloveniji? Onda nas pozovite na 386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) ili nam šaljite poruku na data@data.si.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Visina temeljnog kapitala i društvo sa ograničenom odgovornošću

Prilikom registracije firme d.o.o., vlasniki će morati da obezbede temeljni kapital da bi registrovali firmu. Vlasniki se mogu međusobno dogovoriti koliki će procenat temeljnog kapitala obezbediti svaki od njih. Nakon što je firma registrovana i aktiviran račun u banci, ova sredstva možete da koristite u poslovne svrhe, poput isplate plata, investiciju, nabavu materijala, robe isl. Ako vama je poput otvaranja firme u Sloveniji potreban pravni savjet naši pravni stručnjaki rado ču vam pomoči.

Biznis u Sloveniji

Visina osnovnog kapitala – kada je potreban veći iznos?

U slučaju da biste se želeli baviti transportom potrebna vam je međunarodna licenca za transport. Jedan između uvjeta za dobijanje licence je iskazivanje finansijske sposobnosti poduzeća. Sledeća se iskazuje sa kapitalom od 9000 evra za prvo vozilo, i 5000 evra za svako sledeče.

Otvorite firmu u Sloveniji!

Visina temeljnost kapitala – materijalna sredstava

Pored novčanog depozita, takođe možete da registrujete poduzeće d.o.o. umetanjem materijalnih sredstava u osnovni kapital kompanije. Materijalna sredstva mogu obuhvatati: pokretnu imovinu, nekretnine, prava ili deonice u poduzeću. Ali kada registrujete kompaniju sa materijalnim sredstvima, morali biste oceniti ta sredstva. Pored toga, ta sredstva moraju biti povezana sa djelatnostima vaše kompanije. Na primer, ako nudite IT usluge, ubacivanje materijalnih sredstava poput računara ili računarske opreme može se računati kao osnovni kapital.

U procesu registracije preduzeća, materijalna sredstva prelaze u vlasništvo preduzeća.

Pozovite nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)!

Osnivački kapital – kada nije potreban?

U slučaju da imate u inostranstvu več postoječu kompaniju možete u Sloveniji otvoriti filialu ili podružnicu. Za otvaranje filiale nije vam potreban osnovni kapital od 7500 evra. Zbog toga je filiala i finansijski zavisna od matične kompanije. Takođe treba da se bavi istom djelatnošču kao matična kompanija. Za više informacija o otvaranju firme u Sloveniji posetite naš Facebook.

Share this post