Otvaranje firme u Sloveniji kao stranac

Otvaranje firme u Sloveniji kao stranac

Otvaranje firme u Sloveniji kao stranac – da li možete otvoriti firmu u Sloveniji, ako nemate državljanstvo neke od država EU?

Otvaranje firme u Sloveniji kao stranac?

Otvaranje firme u Sloveniji kao stranac često je pitanje preduzetnika u DATI. Svako u Sloveniji može otvoriti d.o.o. Vlasnici i predstavnici D.O.O. mogu biti bilo koje nacionalnosti, a uslovi za otvaranje su isti kao i za slovenačke državljane. Društvo sa ograničenom odgovornošćuje vrsta preduzeća gde je preduzeće odgovorno za poslovanje u iznosu uloženog osnivačkog kapitala.

Otvaranje firme u Sloveniji kao stranac – budite spremni na registraciju

Dokumentacija za otvaranje doo mora biti spremna pre nego što dođete na registraciju. Tako ćete sam proces registracije firme izvršiti u jednom danu, za sat vremena. Međutim, ako ne spremite dokumentaciju unapred, moraćete par dana ostati u Sloveniji, spremiti svu dokumentaciju i tek onda izvršiti registraciju. Zato vam predlažemo da nas kontaktirate u fazi sakupljanja informacija o registraciji firme i možemo se dogovoriti da mi dobijemo svu potrebnu dokumentaciju za vas, već pre vašeg dolaska, na osnovu vašeg ovlašćenja.

Otvaranje firme u Sloveniji kao stranac – otvarate firmu kao fizičko lice?

Ako želite otvoriti firmu kao fizičko lice, zahteva se sledeća dokumentacija za otvaranje doo:

  • važeći pasoš svih budućih vlasnika i zastupnika
  • slovenački poreski broj svih budućih vlasnika i zastupnika
  • overena izjava vlasnika prostora gde ćete registrovati poslovnu adresu firme
  • kapital u minimalnom iznosu 7.500 evra

Poslovnu adresu vaše firme vam može ponuditi DATA, što znači da mi takođe uređujemo i overavamo izjavu vlasnika objekta.

Otvaranje firme u Sloveniji kao stranac – a firmu otvara pravno lice?

Dodatna dokumentacija za otvaranje firme, kada firmu otvara strano pravno lice je izvod iz registra matične firme. Izvod ne sme biti stariji od tri meseca, mora biti overen i sa sudskim prevodom na slovenački jezik. Na osnovu tog dokumenta potrebno je dobiti i slovenački poreski broj za strano pravno lice koje će biti osnivač firme u Sloveniji. Takođe je ovaj izvod iz registra neophodan za sam proces registracije firme, kao i za proces otvaranja računa u banci.

Otvaranje firme u Sloveniji kao stranac – dozvole za boravak i rad

Ukoliko želite da se zaposlite u vaše slovenačko preduzeće, odnosno želite zaposliti državljana zemlje, koja nije članica EU, mora stranac imati važeću jedinstvenu dozvolu za boravak i rad. Uslov pod kojim poslodavac može zaposliti stranca je da preduzeće dokaže aktivno poslovanje:

  • preduzeće mora imati najmanje jednog zaposlenog sa punim radnim vremenom koji je uključen u obavezno socijalno osiguranje u Sloveniji tokom 6 meseci pre podnošenja prijave;
  • preduzeće mora imati najmanje 10.000,00 EUR mesečno priliva iz delatnosti svaki mesec za prvih šest meseci nakon registracije;
  • novoosnovano preduzeće obavi investiciju u materijalna sredstva preduzeća u iznosu od 50.000,00 EUR u prvih šest meseci nakon registracije preduzeća.

Da li vas zanima otvaranje firme u Sloveniji?

DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Slovenijikao stranac, jer smo ovlašćeni od strane vlade da registrujemo kompanije, a naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *


Nazovite nas na Viber