S.P. ili D.O.O. – kakve su razlike? Šta možete otvoriti?

S.P. ili D.O.O. - poređenje vrsta firmi

S.P. ili D.O.O. – kakve su razlike? Šta možete otvoriti?

S.P. ili D.O.O.? Jedno od najčešće postavljanih pitanja koje dobijamo od preduzetnika koji započinju biznis u Sloveniji/EU je koju vrstu kompanije preporučujemo da otvore. Kakve so razlike izmedžu registracije S.P. u odnosu na otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji. Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji? Onda nas nazovite na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) ili nam šaljite poruku na data@data.si.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo firme. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati s.p. ili d.o.o. u našim prostorima. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Biznis u Sloveniji

Ko može registrovati S.P. u Sloveniji?

Trgovac pojedinac ili samostalni preduzetnik je tip firme koji je povezan sa fizičkim licem. To znači da pojedinac može obavljati izabranu delatnost pod svojim imenom. Ova osoba snosi odgovornost za poslovno ponašanje svim svojim ličnim sredstvima, odnosno imovinom. U Sloveniji se svaki građanin EU može registrovati kao samostalni trgovac. Što se tiče građana koji nisu iz EU, oni se mogu registrovati kao samostalni trgovci tek nakon 1 godine života u Sloveniji.

Da li vas interesuje imigracija u Sloveniju?

S.P. ili d.o.o. – poređenje

D.o.o. ili društvo sa ograničenom odgovornošću je najčešći tip firme koju preduzetnici registruju u Sloveniji. Takođe je vrsta kompanije koju stranci svih nacionalnosti mogu registrovati bez prethodnog boravka u Sloveniji. U poređenju sa S.P., kompanija d.o.o. snosi odgovornost za poslovno ponašanje samo u iznosu osnovnog kapitala.

Minimalni iznos osnovnog kapitala firme d.o.o. iznosi 7500 EUR, a za S.P. ne trebate osnovni kapital. Sa firmom d.o.o. možete imati mnogo akcionara koji doprinose u vlasništvu firme. Dok za S.P. to nije moguće jer je povezan sa samo jednim pojedincem koji ga je otvorio. To je vidljivo i sa nazivom firme. S.P. nosi ime i prezime pojedinca, dok kod kompanije tipa d.o.o. možete odabrati fantazijsko ime.

Pozovite nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)!

S.P. ili d.o.o. – koje je bolje?

Svaka vrsta firme ima svoje prednosti, u zavisnosti od posla u koji ste uključeni. Kao S.P. ne morate da obezbedite početni kapital, već biste morali da snosite svu finansijsku odgovornost dužnicima u slučaju sporova.

Takođe u nekim slučajevima, kompanija d.o.o. se smatra ozbiljnijom kompanijom od S.P. kada se predstavlja bankama ili klijentima. Svaka od vrsta preduzeća takođe ima različite poreske implikacije. Ovde je najbolje da se obratite poreskom stručnjaku koji vam može savetovati koja je vrsta kompanije pogodnija za vaše poslovanje. U DATI možemo ponuditi poreske konsultacije.

Biznis u Sloveniji

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije. Nazovite nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) ili nam šaljite poruku na data@data.si. Za više ažurnih novosti pratite i na našem Facebooku.

Share this post