Tag - Uslovi novog Interventnog zakona

Kompanije, koje nisu poslovale 2019 godine, imaju pravo na naknadu u Sloveniji?

Kompanije, koje nisu poslovale tokom čitave 2019. godine, takođe imaju pravo na naknadu plata prema novom Zakonu o interventnim merama. DATA pravnici proverili su uslove koji su objavljeni u Zakonu. U članku su predstavljeni uslovi pod kojima nove kompanije mogu podneti zahtev za naknadu plata. Kako će, dakle, pravo na pomoć dokazati kompanija koje uopšte nije poslovala u 2019. godini?...