Kompanije, koje nisu poslovale 2019 godine, imaju pravo na naknadu u Sloveniji?

Kompanije, koje nisu poslovale 2019 godine, imaju pravo na naknadu u Sloveniji?

Kompanije, koje nisu poslovale 2019 godine, imaju pravo na naknadu u Sloveniji?

Kompanije, koje nisu poslovale tokom čitave 2019. godine, takođe imaju pravo na naknadu plata prema novom Zakonu o interventnim merama. DATA pravnici proverili su uslove koji su objavljeni u Zakonu. U članku su predstavljeni uslovi pod kojima nove kompanije mogu podneti zahtev za naknadu plata.

Kako će, dakle, pravo na pomoć dokazati kompanija koje uopšte nije poslovala u 2019. godini? Takođe, kako će dokazivati pravo na pomoć preduzeće koje je poslovalo samo za kraće razdoblje u 2019. godini? Da li novo preduzeće takođe ima pravo na naknadu plata za svoje zaposlene u novom Zakonu?

Vlasnik ste preduzeća u Sloveniji? Potrebna vam je pomoć prilikom izbora državnih naknada? Ne znate šta je najbolje za vašu firmu? Prijavite se na naš webinar o interventnim merama Slovenije za pomoć vlasnicima preduzeća! Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Da li razmišljate o otvaranju firme u Sloveniji? Prijavite se na naš webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniju!

Data d.o.o. je vodeća agencija za pružanje usluga za preduzetnike koji započinju svoj posao ili već imaju svoje preduzeće u Sloveniji. Pored profesionalnih računovodstvenih usluga, pružamo i poresko pravno savetovanje i podršku. Naše pravno odeljenje može da vam pomogne da upotrebite mere, koje će vlada obezbediti preduzetnicima tokom ove vanredne situacije. Predlažemo vam da posetite i našu Facebook stranicu. O novim propisima već smo pisali na našoj internetnoj DATA stranici. Takođe proverite i važnu informaciju o CEMT dozvolama na našoj stranici.

Kompanije, koje nisu poslovale u 2019. godini imaju pravo!

Kompanije, koje nisu poslovale tokom 2019. godine imaju pravo na naknadu plate pod sledećim uslovima:

  • najmanje 25% smanjenje prihoda u martu 2020. u odnosu na februar 2020. godine ili
  • najmanje 50% smanjenje prihoda u aprilu ili maju 2020. u poređenju sa februarom 2020. godine.

Novoosnovana kompanija takođe ima pravo na pomoć, pod uslovom da ispunjava gore navedene uslove.

Novi Zakon preciznije i detaljnije određuje kriterijume prema kojima kompanija koja je tek započela poslovanje takođe ispunjava uslove za pomoć. Do sada, nacrtom zakona nisu postavljeni kriterijumi za novoosnovano preduzeće (poslodavca).

Koje još kompanije ispunjavaju uslove za naknadu plata u okviru novog Zakona?

Za povraćaj naknade plate poslodavci, koji će prema svojoj proceni, ispunjavati sledeće uslove:

  • prihod u prvoj polovini 2020. godine smanjen za više od 20% u odnosu na isti period 2019. i
  • neće dostići više od 50% rasta prihoda u drugoj polovini 2020. u poređenju sa istim periodom 2019. godine.

U slučaju da ovaj uslov nije ispunjen u vreme podnošenja godišnjih izveštaja (završnih računa) za 2020. godinu, korisnik će naknadno morati vratiti svu pomoć.

Koji poslodavci mogu podneti zahtev za naknadu plate?

Svi poslodavci u Republici Sloveniji, osim

  • direktnih ili indirektnih korisnika budžeta Republike Slovenije;
  • firmi, koje se bave finansijskim ili osiguravajućim delatnostima, koja spada u grupu K prema standardnoj klasifikaciji delatnosti.

Da li razmišljate o otvaranju firme u Sloveniji? Prijavite se na naš webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniju!

Da li se bavite sa međunarodnim prevozom robe u EU ili izvan EU? Da li, kao vlasnik firme u Sloveniji, imate pravo na povraćaj naknade plate? Za vreme koronavirusa na DATI pratimo sve novosti, prijavite se na naše e-novosti! Pročitajte više o usvojenim merama protiv posledica koronavirusa. Predlažemo vam takođe, da posetite i našu Facebook stranicu.

Share this post