Tag - rezidentski status

Kada se smatra fizička osoba za nerezidenta za porezne svrhe u Sloveniji?

Osoba je nerezident za porezne svrhe ako u Sloveniji nema prijavljenog stalnog boravka, uobičajenog boravka ili centra ličnih i ekonomskih interesa odnosno je u bilo koje vrijeme u toku poreske godine prisutna u Sloveniji ukupno manje od 183 dana, objašnjava Finansijska uprava Republike Slovenije (FURS). Bez obzira na gore napisano nerezident za porezne svrhe je također osoba ako ispunjava određene...