Kada se smatra fizička osoba za nerezidenta za porezne svrhe u Sloveniji?

Nerezident za porezne svrhe

Kada se smatra fizička osoba za nerezidenta za porezne svrhe u Sloveniji?

Osoba je nerezident za porezne svrhe ako u Sloveniji nema prijavljenog stalnog boravka, uobičajenog boravka ili centra ličnih i ekonomskih interesa odnosno je u bilo koje vrijeme u toku poreske godine prisutna u Sloveniji ukupno manje od 183 dana, objašnjava Finansijska uprava Republike Slovenije (FURS).

Bez obzira na gore napisano nerezident za porezne svrhe je također osoba ako ispunjava određene specifične uvjete:

  • obavlja posao kao osoba sa diplomatskim ili konzularnim statusom u Sloveniji ili je sa takvom osobom u braku ili je uzdržavan član porodice
  • želi postati rezident radi obavljanja rada za međunarodne organizacije ako nije slovenski državljanin
  • želi postati rezident zbog rada u diplomatskom predstavništvu, u međunarodnoj instituciji ili zato što je zaposlenik druge zemlje ali se njegov posao obavlja u Sloveniji
  • planira boraviti u Sloveniji u svrhu zapošljavanja kod stranog specialista za rad za kojeg kod nas nema dovoljno osoblja; nije bio rezident najmanje pet godina prije dolaska u Sloveniju, ovdje nema imovine i da planira ostati ovdje za manje od 365 dana u dvije uzastopne godine
  • da je u Sloveniji samo zbog studije ili liječenja

Nerezident za porezne svrhe je obaveznik plačanja poreza na dohodak zarađen u Sloveniji. Nerezident mora u te svrhe dobiti slovenski porezni broj i prethodno ispuniti obrasac DR-02. Porezni broj nije dužan dostaviti isplatitelj prije isplate dohodka nerezidentu koji u Sloveniji prima samo povremene prihode i nema slovenskog poreznog broja. U takvim slučajevima mora isplatitelj dobiti najmanje osobno ime nerezidenta, adresu, matični broj i zemlju prebivališta.

Akontacija poreza na dohodak se kod nerezidenta za porezne svrhe tretira kao konačan porez i nerezident stoga nema obavezu da nadoknadi plačanje poreza na dobit na godišnjem nivou kao što je to slučaj rezidenta. Ako nerezidentu dohodak koji plaća slovenska pravna osoba ili fizička osoba,ta za primanja nerezidentu oduzima akontaciju poreza u obračunu poreza po odbitku na obrascu REK. Ako dohodak koji je plaćen od strane osobe koja nije obveznik u Sloveniji (npr. obveznik druge zemlje), mora primalac proglasiti dohodak zbog odmjere akontacije poreza na dohodak u Sloveniji.

Zanima vas naša ponuda?

Naručite ponudu za savetovanje za 100 EUR / sat. Pišite nam na data@data.si ili nas nazovite na +386 1 600 15 42.

 

Koje su povoljnosti nerezidenta za porezne svrhe u Sloveniji?

Prednosti koje donose međunarodni ugovori stranim fizičkim osobama (nerezidentima za porezne svrhe), koji primaju dohodak u Sloveniji su slijedeće:

  • neplačanje poreza na dohodak u izvornoj zemlji (Slovenija) jer u skladu s međunarodnim ugovorom ima pravo oporezivanja samo država gdje ima primatelj prijavljen stalni boravak
  • oporezivanje u izvornoj zemlji (Slovenija) po nižoj stopi, koja se obično pojavi u tri vrste prihoda – dividendi, kamata i imovinskih prava. Stopa kreće između 5 i 15 posto.

Nerezidenti mogu na dva načina utvrditi korist prema međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na dohodak oporezljiv na primanje u Sloveniji:

  • Smanjenje ili oslobođenje plaćanja poreza
  • Povrat preplaćenog poreza

Za korištenje tih povoljnosti mora nerezident predložiti popunjen KIDO obrasac Finansijskoj upravi.

Radnici zaposleni kod poslodavca u Sloveniji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje u Sloveniji, bez obzira na njihov rezidentski status ako su dužni uključiti se u sistem obaveznog socijalnog osiguranja u Sloveniji.

Osoba koja dolazi u Sloveniji zbog posla i ostaje u Sloveniji manje od šest mjeseci su obično smatraju nerezidenta za porezne svrhe i ostane rezident države gdje je boravila prije. Nakon 6 mjeseci boravka u Sloveniji mora srediti svoj rezidentski status. To obavi lično u nadležnoj Finansijskoj upravi i u te svrhe predloži popunjen upitnik.

Data d.o.o. nudi vam kompletnu podršku u procesu otvaranja i registracije preduzeća u Sloveniji i poslovanju. Pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 542 ili Viber: +386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *