Tag - postupak registracije

Otvaranjе firme u Sloveniji – kako i koliko traje?

Procedura otvaranja firme u Sloveniji se sastoji iz svega dva glavna koraka. Prvi korak u proceduri otvaranja kompanije u Sloveniji je ispunjavanje uslova za sami postupak registracije. Zakoniti zastupnici i vlasnici društva moraju prije dolaska na registraciju firme dobiti dva dokumenta u Sloveniji, naime: Poreski broj Potvrdu o nekažnjavanju na teritoriji Slovenije Firmu ćete u Sloveniji registrovati na tako zvanoj tački...