Tag - PDV

Poreski aspekt trgovine kriptovalutama u Sloveniji

Finansijska uprava Republike Slovenije (Furs) objavila je nova objašnjenja u vezi sa trgovanjem kriptovalutama i kriptožetonima. Dakle, koji je poreski aspekt trgovanja kriptovalutama? Ako vaš poreski vidik trgovine kriptovalutama i dalje uzrokuje probleme uprkos objašnjenjima Finansijske uprave RS, Data vam može ponuditi poresko savetovanje. Takođe možete da se konsultujete sa nama pre otvaranja preduzeća koja će trgovati kriptovalutama. Ne zaboravite,...

PDV ID broj u Sloveniji za lakše poslovanje u EU

PDV ID broj za jednostavno poslovanje u EU PDV ID broj u Sloveniji sigurno će vam olakšati poslovanje sa zemljama članicama EU a sama firma u Sloveniji koja ima PDV ID broj smanjiće i olakšaće vam troškove poslovanja. Postupak otvaranja firme u Sloveniji Ako ste stranac i nemate još jednu godinu boravka u Sloveniji, možete otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji....

Distribucija proizvoda jednostavnim putem- sa firmom u EU

Distribucija proizvoda lakša je sa firmom u EU Distribucija proizvoda sa firmom u EU je sve više zanimljiva za firme i pojedina lica iz zemalja nečlanica EU. Razlog leži u brzom procesu i manjim troškovima poslovanja napram samoj distribuciji sa firmom izvan EU, koja spori proces. Zato se stranci mnogo puta odlučite za otvaranje firme u Sloveniji. Sam proces otvaranja...

Export firma u Sloveniji i PDV broj za nesmetano poslovanje

Export firma u Sloveniji – proces otvaranja Export firma u Sloveniji je u prvoj vrsti aktualna zbog lakšeg i povoljnog uvoza – izvoza unutar Europske unije. Strani preduzetnici mogu otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću (d. o. o.) ili predstavništvo, to je filijalu. Jednostavni d. o. o. možete besplatno otvoriti na naši VEM tački Data, a predstavništvo (filijalu) možemo mi u...

Slovenačka firma i mogućnosti poslovanja sa njom

Slovenačka firma- koji oblik firme može otvoriti stranac? Slovenačka firma omogućava vam jednostavan i brz ulaz na tržište EU. Stranim preduzetnicima i pojedincima pruža odlične mogućnosti dobijanja međunarodnih projekata i izvođenje radova po celoj Evropi i sam uvoz i izvoz. Otvaranje firme u Sloveniji je brz i besplatan proces. Uslovi otvaranja doo u Sloveniji su isti za državljane Slovenije kao i...

Export import firma u Sloveniji sa PDV brojem

Export import firma u Sloveniji - koje su prednosti i uslovi otvaranja? Export import firma u Sloveniji omogućava vam lakše poslovanje sa firmama iz zemalja članica EU i a i sam uvoz izvoz robe vršićete na brz i povoljan način, bez potrebne carine. Otvaranje firme u Sloveniji je jednostavan i brz proces o kojem si možete više pročitati na našoj...

Autobuski prevoz sa firmom registrovanom u Sloveniji

Autobuski prevoz - uslovi za obavljanje delatnosti Za autobuski prevoz putnika sa firmom u Sloveniji zahteva se licenca Privredne komore za prevoz putnika u EU, a proces dobijanja te licence je jednostavan i brz. Licenca je dokument sa kojim firma dokazuje da ima pravo za obavljanje prevoza. Licenca je izdata od strane nadležne državne institucije, u Sloveniji je to Gospodarska zbornica...

Prodaja odeće u EU sa firmom u Sloveniji

Prodaja odeće- koji su uslovi za obavljanje delatnosti? Prodaja odeće je uvek dobra ideja od koje može da se dobro živi ako pronađete svoj deo tržišta. Tko će biti vaša ciljna publika, koje vrste garderobu ćete prodavati, na koji način, da li već postoji mnogo trgovina sa sličnom garderobom? Pronađite nešto novo, istražite tržište. Za obavljanje delatnosti prodaja odeće nema...

Import export firma – kakav je postupak otvaranja u Sloveniji?

Import export firma u Sloveniji - proces otvaranja Import export firma u Sloveniji je u prvoj vrsti aktualna zbog lakšeg i povoljnog uvoza – izvoza unutar Europske unije. Strani preduzetnici mogu otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću (d. o. o.) ili predstavništvo, to je filijalu. Jednostavni d. o. o. možete besplatno otvoriti na naši VEM tački Data, a predstavništvo (filijalu) možemo...

Sa otvaranjem firme u Sloveniji do razvoja biznisa u EU

Sa otvaranjem firme u Sloveniji do rada i poslovanja u EU Sa otvaranjem firme u Sloveniji otvaraju se vam mogućnosti nesmetanog poslovanja u zemljama EU. Strancima firma u Sloveniji nudi lakše poslovanje sa firmama u Njemačkoj, Austriji, Franciji, Švicarskoj, Belgiji,.. Sa ukljućivanjem slovenačke firme u PDV sistem povoljnije je vršiti export i import u EU i jednostavnije je izvoditi radove...