Tag - export

Export firma u Sloveniji i PDV broj za nesmetano poslovanje

Export firma u Sloveniji – proces otvaranja Export firma u Sloveniji je u prvoj vrsti aktualna zbog lakšeg i povoljnog uvoza – izvoza unutar Europske unije. Strani preduzetnici mogu otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću (d. o. o.) ili predstavništvo, to je filijalu. Jednostavni d. o. o. možete besplatno otvoriti na naši VEM tački Data, a predstavništvo (filijalu) možemo mi u...

Export import firma u Sloveniji sa PDV brojem

Export import firma u Sloveniji - koje su prednosti i uslovi otvaranja? Export import firma u Sloveniji omogućava vam lakše poslovanje sa firmama iz zemalja članica EU i a i sam uvoz izvoz robe vršićete na brz i povoljan način, bez potrebne carine. Otvaranje firme u Sloveniji je jednostavan i brz proces o kojem si možete više pročitati na našoj...

Import export firma – kakav je postupak otvaranja u Sloveniji?

Import export firma u Sloveniji - proces otvaranja Import export firma u Sloveniji je u prvoj vrsti aktualna zbog lakšeg i povoljnog uvoza – izvoza unutar Europske unije. Strani preduzetnici mogu otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću (d. o. o.) ili predstavništvo, to je filijalu. Jednostavni d. o. o. možete besplatno otvoriti na naši VEM tački Data, a predstavništvo (filijalu) možemo...

Sa otvaranjem firme u Sloveniji do razvoja biznisa u EU

Sa otvaranjem firme u Sloveniji do rada i poslovanja u EU Sa otvaranjem firme u Sloveniji otvaraju se vam mogućnosti nesmetanog poslovanja u zemljama EU. Strancima firma u Sloveniji nudi lakše poslovanje sa firmama u Njemačkoj, Austriji, Franciji, Švicarskoj, Belgiji,.. Sa ukljućivanjem slovenačke firme u PDV sistem povoljnije je vršiti export i import u EU i jednostavnije je izvoditi radove...

Uvoz – izvoz: prednosti otvaranja firme u Sloveniji

Zašto je Slovenija aktraktivna zemlja za poslovanje uvoz - izvoz u EU, posebno za firme i buduće preduzetnike iz Srbije i Bosne i Hercegovine? Privredna saradnja između Slovenije i Srbije i Slovenije i Bosne i Hercegovine je dobra, odnosi tradicionalno odlični i svestrani. Slovenija pre svega stranim investitorima i preduzetnicima nudi stabilnu, bezbednu i predvidivu investicijsku i preduzetničku sredinu. A u...