Tag - naknada plate

Naknada plate u različitih slučajevima u Sloveniji/EU!

Naknada plate je važna mera, koja je takođe finansijski podržana Zakonom o šestoj intervenciji (PKP6), kojim Vlada Republike Slovenije nastoji da ublaži posledice epidemije. Da li znate u kom slučaju kao radnik imate pravo da vam se isplati naknada plata i u kom iznosu? Koji iznos država nadoknađuje poslodavcu koji isplaćuje naknadu zaposlenima? Da li ste zaposlene stavili na čekanje...