Naknada plate u različitih slučajevima u Sloveniji/EU!

Naknada plate u različitih slučajevima u SlovenijiEU!

Naknada plate u različitih slučajevima u Sloveniji/EU!

Naknada plate je važna mera, koja je takođe finansijski podržana Zakonom o šestoj intervenciji (PKP6), kojim Vlada Republike Slovenije nastoji da ublaži posledice epidemije. Da li znate u kom slučaju kao radnik imate pravo da vam se isplati naknada plata i u kom iznosu? Koji iznos država nadoknađuje poslodavcu koji isplaćuje naknadu zaposlenima?

Da li ste zaposlene stavili na čekanje da rade od kuće i ne znate kako da dobijete naknadu od države? Obratite se našoj pravnoj službi, koja može podneti zahtev za naknadu za vas. Kontaktirajte nas data@data.si ili nas pozovite na 01 6001 528 i zatražite ponudu individualnih saveta!

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlaštena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Naši stručnjaki za migraciju mogu vam pomoći oko dobijanja dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Takođe vam mogu savetovati oko procesa dozvola i spajanja porodice.  Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Slučaj 1: Naknada plate za čekanje na posao

Zaposleni koji privremeno nisu u mogućnosti da obezbede rad imaju pravo na naknadu za čekanje na rad. Povratak naknade na koju poslodavac ima pravo je 80% od naknade koja se isplaćuje zaposlenom.

Prema svim zakonima o intervenciji koji su usvojeni do i uključujući PKP5, visina naknade za plate na koju je poslodavac imao pravo bila je ograničena maksimalnim iznosom naknade za nezaposlene u iznosu od 890 EUR bruto. Sveže usvojeni PKP6 predviđa neke izmene u nadoknadi naknade za plate. Ta suma će sada biti isplaćena za iznos prosečne slovenačke plate, koja iznosi oko 1800 EUR bruto. Mera će ostati na snazi do 31. januara 2021. godine.

Slučaj 2: Naknada plate zbog karantina

Zaposleni ima pravo na naknadu čak i ako je on ili ona u karantinu po odluci, ali ne u svim slučajevima. Ukoliko je radnik u karantinu, iz tog razloga dobija naknadu za platu za period za koji je naložen karantin.

 

Činjenično stanje Bolovanje Vrsta in visina prihoda Mogučnost povrata naknade Podnošenje zahtjeva
Zaraza van radnog mesta, radnik ne radi od kuće, radnik je u izolaciji DA naknada plate: prvih 90 koledarskih dana je 90 % osnove po ZZVZZ, od 91. koledarskog dana pa 100 % osnove po ZZVZZ od 1. radnog dana ZZZS
Zaraza na radnom mestu, radnik ne radi od kuće, radnik je u izolaciji DA naknada plate: prvih  30 radnih dana 100 % osnove iz ZDR-1, od 31. radnog dana 100 % osnove po ZZVZZ od 31. radnog dana ZZZS
Zaraza izvan radnog mesta ili na radnom mestu, radnik radi od kuče NE plata (bez putnih troškova) / /
Naređena karantena zbog  bliskog kontakta ili sumnjo na bliski kontakt sa zaraženom osobom van radnog mesta, gdje poslodavac nije u mogućnosti da radniku obezbedi rad od kuče NE 80 % naknada plate DA ZRSZ
Naređena karantena zbog bliskog kontakta sa zaraženom osobom izvan radnog mesta ili na radnom mestu, radnik radi od kuče NE Plata (bez povata putnih troškova) NE /
Naređena karantena zbog bliskog kontakta sa zaraženom osobom u okviru obavljanja rada za poslodavca, gdje poslodavac nije u mogućnosti da radniku obezbedi rad od kuče NE 100 % naknada DA ZRSZ
Naređena karantena zbog  odlaska u državu na crvenoj listi NE Naknada ne pripada / /
Naređena karantena zbog odlaska u državu na crvenoj listi (u slučaju osobnih okoliština: smrt supruga ili partnerja, deteta, roditelja, rođenenje deteta, poziv na sud) NE 50 % plate, kojo će radnik primiti, ako bi radio, i ne manje od 70% minimalne plate DA ZRSZ

 

Slučaj 3: Naknada plate za višu silu

Roditelji imaju pravo na dodatak na platu od 80% plate, po osnovi više sile skrbništva dece. Viša sila je rezultat obaveze zaštite deteta kao rezultat karantina ili drugih objektivnih okolnosti. To podrazumeva nemogućnost pohađanja vrtića, škole ili službe za socijalno zaštito. Kao i zapošljavanje pod posebnim uslovima koji nisu u institucionalnoj njezi.

Višu silu mogu da ostvarivaju roditelji koji obezbeđuju negu deci do i uklučujoči peti razred osnovne škole.

Činjenično stanje Bolovanje Vrsta i visina prihoda Mogučnost povrata naknade Podnošenje zahtjeva
Skrništvo zdravog deteta zbog zatvorenih škol, vrtiča ili naređene karantene NE naknada plate, 80 % osnove po ZDR-1 DA ZRSZ

Naknada plata koje naplaćuje ZZZZS

Roditelji imaju pravo da dobiju naknadu od ZZS. Samo ako je izabrani pedijatar potvrdio pozitivan test za COVID-19 kod deteta i samim tim neophodnu negu deteta.

Činjenično stanje Bolovanje Vrsta in visina prihoda Mogučnost povrata naknade Podnošenje zahtjeva:
Njegovanje zaraženog i/ali bolestnog deteta DA naknada plate, 80 % osnove po ZZVZZ od 1. radnog dana ZZZS

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

 

 

Share this post