Tag - kapital firme

Kupili ste firmu za 300 eur a sada morate vraćati kapital firme

Do augusta 2016 moraće svi preduzetnici koji su kupili firmu za par sto eura i imali u poslovnim knjigama knjiženo to kao pozajmicu vlasnicima odnosno osnivačima, tu pozajmicu vratiti preduzeću. Augusta 2015 je stupila na snagu dopuna Zakona o privrednim društvima (ZGD-1) koja u 495. Članku navodi da se u imovinu firme koja je potrebna za održavanje minimalnog iznosa osnovnog...