Tag - društvo sa ograničenom odgovornošću

Otvaranje firme u Austriji za strane državljane

Otvaranje firme u Austriji i drugi načini poslovanja sa Austrijom Otvaranje firme u Austriji, zemlji poslovnih prilika i odlične zarade, je uvek zanimljiva ideja za strance. Austrija je jedna od najbogatijih zemalja na svetu koja ima razvijenu ekonomiju i visok životni standard. Veoma razvijena industrija je glavna grana ekonomije, a na drugom mestu nalazi se međunarodni turizam. Ali koje su...

Prodaja auta u EU sa firmom u Sloveniji

Prodaja auta u EU - koje su prednosti sa otvaranjem firme u Sloveniji? Prodaja auta sa slovenačkom firmom je odlična prilika za pojedince i preduzetnike koji dolaze iz zemalja nečlanica EU.  Delatnost prodaja auta preko zemalja članica EU, novih i polovnih, zahteva otvaranje firme u EU.  Zato je za strane preduzetnike najinteresantnija Slovenija. Sigurno je jedna između prednosti geografska lokacija....

Rent a car firma u Sloveniji – odlična biznis ideja

Rent a car firma u Sloveniji - zanimljiva biznis ideja Rent a car firma u Sloveniji je uvek aktualna i zanimljiva biznis ideja. Ako razmišljate o otvaranju firme u Sloveniji i nemate ideje možete razmisliti o iznajmljivanju automobila. Za rent a car delatnost nema uslova. U skladu sa slovenačkom standardnom klasifikacijom je šifra za rent a car delatnost 77.100 -...

Import export u EU sa firmom u Sloveniji

Import export u EU - koji su uslovi za otvaranje firme u Sloveniji? Za import export firmu tipa društvo sa ograničenom odgovornošću zahteva se minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 evra. Kapital možete koristiti  za kupovinu robe, plaće, investicije i ostale troškove. Ako ste stranac morate pre otvaranje firme za import export ishoditi slovenački poreski broj i potvrdu o nekažnjavanju...

Nekretnine u Sloveniji – kako do njih ako niste iz EU?

Nekretnine u Sloveniji - na koji način jih možete kupiti ako niste iz EU? Nekretnine u Sloveniji možete kupiti preko firme, ako ste stranac. Ako niste državljan EU i želite dobiti radnu i boravišnu dozvolu, najbolje je da kupite nekretnine u Sloveniji na firmu. Sa određenim zemljama nečlanica EU ima Slovenija sporazum  o uzajamnosti i možete kupiti nekretninu kao fizičko...

Turistička agencija u Sloveniji – dobra biznis ideja

Turistička agencija u Sloveniji - koji oblik firme otvoriti? Ako ste stranac i odlučili ste da je turistička agencija u Sloveniji dobra biznis ideja, morate otvoriti pravni oblik. To je obično u Sloveniji društvo sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću zahteva se osnivački kapital u iznosu 7.500 evra. Turistička agencija u Sloveniji može biti i u obliku...

Da li mogu postati samostalni preduzetnik u Sloveniji ako sam stranac?

Pitanje »Da li mogu postati samostalni preduzetnik u Sloveniji ako sam stranac?» je jedno između najčešćih pitanja naših stranih klienata - državljana država koje nisu članice EU. Ako ste stranac, državljan države koja nije članica EU, i imate najmanje 1 godinu dana boravka u Sloveniji, možete postati samostalni preduzetnik. Ako još nemate boravka u Sloveniji i planirate poslovati u Sloveniji...

Zašto je Slovenija atraktivna zemlja za otvaranje firme za uvoz – izvoz u EU?

Zašto je Slovenija aktraktivna zemlja za otvaranje firme za uvoz - izvoz u EU, posebno za firme i buduće preduzetnike iz zemalja, koje nisu članice EU? Slovenija pre svega stranim investitorima i preduzetnicima nudi stabilnu, bezbednu i predvidivu investicijsku i preduzetničku sredinu. A u poslednje vreme vidi se povećan interes stranih firma za investiciju u Sloveniji i za poslovanje, uvoz -...

Uvoz – izvoz: prednosti otvaranja firme u Sloveniji

Zašto je Slovenija aktraktivna zemlja za poslovanje uvoz - izvoz u EU, posebno za firme i buduće preduzetnike iz Srbije i Bosne i Hercegovine? Privredna saradnja između Slovenije i Srbije i Slovenije i Bosne i Hercegovine je dobra, odnosi tradicionalno odlični i svestrani. Slovenija pre svega stranim investitorima i preduzetnicima nudi stabilnu, bezbednu i predvidivu investicijsku i preduzetničku sredinu. A u...

Troškovi za otvaranje firme u Sloveniji

Kakvi su troškovi za otvaranje firme u Sloveniji Jako često se pojavi pitanje, kakvi su troškovi za otvaranje firme u Sloveniji – u našoj kompaniji smo svjesni da je racionalizacija troškova tokom poslovne migracije jako važna, posebno u slučajevima ako imate želju sprovesti proces poslovne migracije sa porodicom. Isprva moramo uzeti u obzir da je u slučaju otvaranja društva sa ograničenom odgovornošću...