Tag - dnevnica u 2021. godini

Dnevnica u 2021. godini u Sloveniji/EU – visina naknade na poslovnom putu!

Dnevnica za 2021. godinu predstavlja prosečan trošak zaposlenog na poslovnom putovanju. Pravo na naknadu putnih troškova već je određeno Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1), a dodatni troškovi su takođe regulisani pojedinačnim kolektivnim ugovorima i internim aktima poslodavca. DATA d.o.o. pruža vašoj kompaniji kompletno i široku poslovnu podršku – uključujući i regulisanje dnevnica za  zaposlene Pravila obračuna dnevnica su uvek kamen spoticanja...