Otvorite podružnicu i izvodite radove i usluge u Sloveniji

Otvorite podružnicu i izvodite radove i usluge u Sloveniji

Otvorite podružnicu i izvodite radove i usluge u Sloveniji

Ako želite otvoriti podružnicu u Sloveniji za izvođenje radova, Data d.o.o. vam može pomoći i biti vaš poslovni partner od samog početka.

Ukoliko želite da registrujete firmu, naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected].

 

Šta vam je potrebno za podružnicu?

Podružnica se otvara u onim državama u kojima planirate pretežno raditi.

Podružnica strane firme koju otvarate u Sloveniji nije nezavisno pravno lice. Potrebno je da znate, da je podružnica deo vašeg već postojećeg matičnog preduzeća. To znači da ako se zatvori matično preduzeće, podružnica strane firme ne može postojati samostalno. Takođe, to isto podrazumeva  da podružnicu možete registrovati samo za poslovne delatnosti za koje je registrovano i matično preduzeće. Ovo znači, da se sa podružnicom ne možete baviti drugim delatnostima, već samo onim delatnostima za koje je registrovana matična firma. Osim toga, matično preduzeće odgovara za poslovanje podružnice strane firme. To znači da uvek morate godišnji finansijski izveštaj podružnice uključiti i zavesti u knjige matičnog preduzeća i za sve dugove podružnice odgovara matično preduzeće. Registracija se vrši kod notara. Postupak registracije podružnice strane firme traje do 15 dana od predaje potpune dokumentacije notaru.

Dobra vest je da vam nije potreban osnivački kapital.

Za upis podružnice strane firme u Sloveniji zahteva se sledeća dokumentacija:

  • odluka matične firme o otvaranju podružnice strane firme u Sloveniji, koja sadrži podatke o nazivu podružnice, skraćenom nazivu, adresi i sedištu, delatnostima, imenu zastupnika,
  • izvod iz registra matične firme, preveden na slovenački jezik od strane sudskog tumača,
  • osnivački akt matične firme,
  • finansijski izveštaj matične firme za zadnju poslovnu godinu u skraćenom obliku.

Svi dokumenti za otvaranje podružnice strane firme u Sloveniji moraju biti overeni i prevedeni na slovenački jezik kod sudskog tumača. Obavezno je priložiti originalne dokumente, koji nisu stariji od tri meseca. DATA može za vas voditi postupak na osnovu vašeg ovlašćenja.

Da li vas zanima otvaranje podružnice u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje registracija podružnice u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite našu Facebook stranicu.

Share this post