Odlična prilika za upravitelje prevoza!

Odlična prilika za upravitelje prevoza!

Odlična prilika za upravitelje prevoza!

Odlična prilika postavlja se za upravitelje prevoza zbog promene zakonodavstva za transportne kompanije u Sloveniji. Ako planirate otvoriti firmu u Sloveniji i nuditi usluge prevoza, potreban vam je upravitelj prevoza.

Da li ste upravitelj prevoza? Da li vas taj posao zanima? Pišite nam na [email protected] ili nas nazovite na +386 1 6001 542. Ovo je odlična poslovna prilika!

Da li planirate da otvorite firmu u Sloveniji?

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected].

 

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Odlična prilika: ko je upravitelj prevoza?

U Sloveniji su transportne kompanije čest izbor kad je u pitanju delatnost.

Došlo je do izmene u zakonodavstvu koje se odnosi na izdavanje licence za međunarodni prevoz. Najvažnija promena je povezana za upravitelje prevoza.

Upravitelj je osoba sa odgovarajućom kvalifikacijom za obavljanje transportnih delatnosti da vodi transportnu delatnost kompanije. Oni se bave prevozom, nalozima, planovima transporta, a takođe i vode računa o odgovarajućoj kvalifikaciji vozača. Rukovodilac transporta nije specifična profesija i ne postoji formalno obrazovanje za njih. Osoba mora položiti poseban ispit za ovu kvalifikaciju. Ako položi ispit, to znači da ima odgovarajuću kvalifikaciju.

Odlična prilika: kako do licence?

Privredna komora Slovenije već je izdala nove prijavne obrasce za licencu za međunarodni prevoz robe. Obrasci su u skladu sa novinama zakona.

Preduzeća koje će licencu dobijati prvi put će morati da se pridržavaju ovih novih uslova.

Preduzeća koja su već dobila licencu moraće da ispune ove nove uslove u prvoj godini od stupanja na snagu zakona. Vremenski rok je počeo da se računa od 23.11.2019.

Pored ovih promena, došlo je i do promena vezanih za poslovne prostorije i opreme za transportna preduzeća.

Odlična prilika: koje su promene?

Pre promene zakonodavstva, upravitelj prevoza mogao je da pruži ovu uslugu u nekoliko kompanija. Ako bi pružili svoje usluge na osnovu ugovora o saradnji (upravitelj spoljnog prevoza), mogli bi da budu upravitelji prevoza u do četiri kompanije koje nisu imale više od 50 vozila zajedno.

Novo zakonodavstvo donosi promene:

  1. upravitelj unutrašnjeg transporta:
  • ako je upravitelj prevoza najmanje 50% vlasnik kompanije, nema ograničenja u pogledu broja preduzeća ili vozila i ne mora biti zaposlen na puno radno vreme;
  • ako je upravitelj prevoza zaposlen u transportnoj kompaniji, mora biti zaposlen na puno radno vreme i može biti upravitelj prevoza samo u jednoj kompaniji. Moraju da obezbede ugovor o radu (puno radno vreme) i ovlašćenje direktora da im omogući obavljanje zadataka.

2. spoljni upravitelj prevoza: ako angažujete spoljnog upravitelja prevoza, ta osoba može pružiti ovu uslugu samo u jednoj kompaniji. Kompanija ne sme imati više od 5 vozila. Potreban je ugovor na neograničen vremenski period, zajedno sa ovlašćenjem direktora za pružanje usluge upravitelja prevoza.

Za upravitelje ovo je odlična prilika, jer promene u zakonodavstvu znače da transportne kompanije sada moraju imati upravitelja prevoza, koji vrši ovu funkciju samo i isključivo za njihovu kompaniju.

Da li vas interesuje registracija firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili ste upravitelj prevoza, pišite nam na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Podijelite ovaj post