Prevozi robe i putnika – novi uslovi za licencu!

Prevozi robe i putnika - novi uslovi za licencu!

Prevozi robe i putnika – novi uslovi za licencu!

Prevozi robe i putnika česta je delatnost firmi u Sloveniji. Upozoravamo preduzetnike, da je došlo do promena u zakonodavstvu. Određeni segmenti novog zakonodavstva stupaju na snagu 23. novembra 2019., jer je parlament prihvatio izmenu Zakona o drumskom prevozu (ZPCP-2G).

Da li vas zanima postupak otvaranja preduzeća u Sloveniji?

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Prevozi robe i putnika – promene

Glavna promena je povezana sa upraviteljem prevoza. Zakon o drumskom saobraćaju predviđa upravitelja prevoza kao fizičko lice zaposleno u transportnom preduzeću, koje zapravo i stalno organizuje prevozne usluge u kompaniji. Imati upravitelja za prevoz obavezno je ako planirate da dobijete dozvolu za međunarodni prevoz za vozila preko 3,5 tone ili za prevoz putnika. Osoba koja je upravitelj prevoza mora da ima profesionalnu kvalifikaciju da bi nudila ovu uslugu.

Kompanija koja nudi usluge prevoza, mora imenovati najmanje jednu osobu u kompaniji kao upravitelja prevoza.

Kompanije imaju dve mogućnosti. Mogu zaposliti upravitelja prevoza na puno radno vreme, koji se smatra unutrašnjim upraviteljem prevoza. Takođe je moguće, da kompanija angažuje spoljašnjeg upavitelja prevoza.

Unutrašnji upravitelj prevoza

U ovom primeru će morati upravitelj prevoza biti zaposlen na puno radno vreme i imati Sertifikat o stručnoj usposobljenosti za obavljanje prevoza robe i/ili putnika u drumskom saobraćaju. U slučaju, da vlasnik u preduzeću ima odgovarajuću stručnu usposobljenost, t.j. Sertifikat o stručnoj usposobljenosti za obavljanje prevoza robe u drumskom saobraćaju i više od 50 posto udela u vlasništvu preduzeća, za njega ne važi uslov u pogledu zaposlenja na puno radno vreme.

Spoljni upravitelj prevoza

Ako ima preduzeće umesto upravitelja prevoza imenovano fizičko lice, koje obavlja zadatke upravitelja prevoza (radi se o takozvanom ugovornom radniku, koji ima dobar ugled/nije kažnjavan/ i ima odgovarajuću stručnu usposobljenost), po novom se zahteva da je upravitelj u samo jednom preduzeću, da to preduzeće nema ukupno više od 5 vozila i da imenovano fizičko lice nije upravitelj prevoza u drugom preduzeću.

Prevozi robe i putnika – dodatni uslovi?

Postoje i dodatni uslovi za kompanije koje nude prevozne usluge koje stupaju na snagu ovim Zakonom:

  • kompanija mora da zaposli određeni broj zaposlenih u odnosu na broj vozila koja su predmet licence,
  • kompanija bi takođe morala da prijavi broj zaposlenih koji su prisutni u poslovnim prostorijama kompanije tokom radnog vremena,
  • takođe, kompanija mora imati odgovarajuće poslovne prostore.

Kompanije koje su već stekle licencu moraju da ispune ove uslove u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovog zakona.

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post