Koliko može biti vlasnika u d.o.o. firmi u Sloveniji?

Koliko može biti vlasnika

Koliko može biti vlasnika u d.o.o. firmi u Sloveniji?

U d.o.o. firmi može biti više partnera – koliko ih može biti najviše?

Koliko može biti vlasnika u d.o.o. firmi u Sloveniji? Partnera u d.o.o. može biti najviše 50! Često nam postavljate to pitanje. Dakle, koji je najveći broj i što uvjetuje suvlasništvo u d.o.o. firmi? Želite saznati više koji su koraci potrebni za otvaranje d.o.o. firme? Nazovite nas na 00386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)! Možete nas isto i slati poruku na data@data.si.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Broj suvlasnika je ograničen Zakonom o trgovačkim društvima (ZGD-1)

Mnogi bi mogli zaključiti da d.o.o. može osnovati čak 150 partnera. Zašto? Početni kapital koji nam je potreban za osnivanje d.o.o. iznosi 7.500 eura. Najniži temeljni ulog partnera u firmi utvrđen je zakonom ZGD-1, i to je u iznosu od 50 eura. To bi značilo da d.o.o firmu može osnovati 150 partnera. Ali nije tako. Koliko može biti vlasnika u d.o.o. firmi u Sloveniji? Članak 473. propisuje da društvo može imati najviše 50 partnera ili suvlasnika. Firma u Sloveniji može imati više od 50 suvlasnika samo ako to dopusti ministar gospodarstva.

Sve o otvaranju firme u Sloveniji

„Zadatak“ poslovnih partnera je sklapanje ugovora o partnerstvu

Ukoliko se odlučite za osnivanje d.o.o. na točki DATA sastavlja se društveni ugovor u VEM obrascu. Riječ je o elementarnom društvenom ugovoru koji ne sadrži posebne članke koji bi određivali posebne odnose među partnerima. Ako partneri žele unijeti posebne članke u društveni ugovor, društveni ugovor mora biti sklopljen u javnobilježničkom obliku – samo javni bilježnik može unijeti određene članke i na taj način definirati odnose partnera. Želite saznati više koji su koraci potrebni za otvaranje d.o.o. firme? Nazovite nas na 00386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)!

Da li vas interesuje imigracija u Sloveniju?

O čemu moraju odlučiti partneri u d.o.o. firmi?

“Zadaci” ili odluke partnera u d.o.o. firmi su kako slijedi:

  • Prihvaćanje godišnjeg izvješća i korištenje bilančne dobiti;
  • zahtjev za uplatu osnovnih doprinosa;
  • povrat naknadnih uplata;
  • podjela i prestanak poslovnih udjela;
  • postavljanje ili opoziv menadžera;
  • mjere za pregled i kontrolu rada rukovoditelja;
  • imenovanje prokurista i poslovnog zastupnika;
  • isticanje potraživanja društva od poslovođe ili ortaka u vezi s naknadom štete nastale osnivanjem ili upravljanjem;
  • zastupanje društva u sudskim postupcima protiv menadžera i
  • druga pitanja za koja je to zakonom ili društvenim ugovorom određeno.

Pozovite nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)!

DATA d.o.o. – sve na jednom mestu za registraciju i poslovanje firme

Kompanija DATA d.o.o. ima 34 godine iskustva u pružanju pomoći i podrške stranim poduzetnicima u postupcima za registraciju firmi u Sloveniji. Prednosti DATE su što na jednom mjestu možete dobiti sve potrebne informacije u vezi poslovanja firme u Sloveniji i EU. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, porezne i financijske usluge u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Kontaktirajte naše stručnjake na data@data.si.

Želite znati koji su vam dokumenti za registraciju potrebni? Za više ažurnih novosti pratite i na našem Facebooku.

Share this post