Upis u registar stvarnih vlasnika slovenačkih firmi-ističe vreme!

registar stvarnih vlasnika

Upis u registar stvarnih vlasnika slovenačkih firmi-ističe vreme!

Ističe se vreme za upis u Registar stvarnih vlasnika. Ako to niste učinili u poslednjem mesecu, rok ističe u petak, 19. januara 2018.

Upis u Registar stvarnih vlasnika je moguć preko Ajpes aplikacije sa kvalifikovanim digitalnim sertifikatom. Do kraja prošle nedelje izvršeno je samo 13,8 posto svih poreskih obveznika, izvještavaju iz Ajpesa. Stoga je u registar registrovano 15.312 stvarnih vlasnika za 11.454 privrednih subjekata.

Prilikom upisa u Registar stvarnih vlasnika mogu vam pomoći pravni stručnjaci Date i upis obaviti za vas. Kontaktirajte nas na telefonski broj 00 386 1 6001 542 ili nam pišite na mail [email protected].

Ko treba da se obavezno upiše u Registar stvarnih vlasnika?

Sva pravna lica registrovana u Poslovnom registru Slovenije moraju biti registrovana u Registar stvarnih vlasnika, osim nekih izuzetaka. Stvarne vlasnike moraju upisati:

  • privredni subjekti ( kompanije, zadruge)
  • subjekti bez poslovnih udjela i dionica (institucije, društva, zavodi, političke stranke, sindikati, verske zajednice, …)

U Registar stvarnih vlasnika moraju se upisati i inostrane institucije ili slični subjekti stranog prava koji uzimaju i upravljaju ili distribuiraju imovinu za određenu svrhu i poreske obaveze u Sloveniji.

Upis u Registar stvarnih vlasnika nije potreban za samostalne preduzetnike kao i za one lične kompanije gde je pojedinac jedini vlasnik i zastupnik u jednom. U d.o.o-ju, u kojem je vlasnik istovremeno direktor, ali ima dodatnog prokurista, mora se upisati u Registar vlasnika.

U Registar stvarnih vlasnika evidentiraju se vlasnici akcija, udela i prava glasa sa učešćem od više od 25%. Lica sa nižim udelom mogu se registrovati samo ako kontrolišu pravno lice na drugi način (na primer imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravnog lica).

Stvarni vlasnik je bilo koje fizičko lice koje je krajnji vlasnik pravnog lica ili ga nadgleda ili na drugi način kontroliše, ili fizičko lice u ime koje se izvršava transakcija.

Koje su kazne?

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na osnovu kojeg je stvoren registar, sve promjene koje se odnose na stvarnog vlasnika treba prenijeti u roku od osam dana od njihovog osnivanja. Zakon takođe predviđa novčane kazne od 6.000 do 60.000 evra za pravno lice. Za odgovorna lica pravnih lica od 400 do 2.000 evra.

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail [email protected] ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post