Import export kompanija u Sloveniji/EU

Import export kompanija u Sloveniji EU

Import export kompanija u Sloveniji/EU

Import export kompanijau EU – koji su uslovi za otvaranje firme u Sloveniji?

Import export kompanija u Sloveniji često je u interesu poduzetnika koji žele ponuditi svoje usluge i proizvode u Sloveniji i EU. U ovom članku objašnjavamo kako otvoriti import-export firmu u Sloveniji, kako dobiti PDV broj za firmu i sa njom poslovati unutar EU. Vaša slovenačka firma može putem A1 obrazaca radnike uputiti na rad unutar EU.  Pročitajte i sve o boravku i radu u Sloveniji.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

 

Import export kompanija – prvi korak je registracija

Za import export kompaiju tipa d.o.o. zahteva se minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 evra. Kapital možete koristiti  za kupovinu robe, plaće, investicije i ostale troškove. Ako ste stranac morate pre otvaranje firme za import export ishoditi slovenački poreski broj i potvrdu o nekažnjavanju u republici Sloveniji. Takođe morate već prethodno znati gde će biti sedište firme. Morate predložiti overenu izjavu vlasnika prostora poslovne adrese. Sledečo možete imati i kod nas, putem usluga virtualne kancelarije.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Import export kompanija – PDV broj za firmu

Import export kompanija koja želi fakturisati firmama u EU mora obavezno stupiti u PDV sistem. Morate znati da PDV broj ne dobijete automatski sa otvaranjem firme. Ako želite dobrovoljno stupiti u PDV sistem morate dokazati Poreskoj upravi da planirate aktivno poslovati. Morate jim predložiti pisne dokaze. Ti dokazi su ugovori sa naručnicima iz Slovenije i EU, predugovori, poslovni planovi, pisma o nameri, prijave u osiguranje, ugovori o najamu poslovnog prostora. Postupak dobijanaja PDV broja traje 30 dana od prijema potpune dokumentacije Poreskoj upravu. Treba se na vreme organizovati.

Otvaranje firme za građevinu u Sloveniji

Kompanija za uvoz izvoz i zapošljavanje

Import export kompanija može odmah napokon registracije zapošljavati EU građane. Za strane građane koje biste želeli zaposliti unutar kompanije potrebno je prvo dobiti dozvolu za boravak i rad. Podnošenje zahteve za dozvolu moguće je putem ispunjevanja jednog između uslova aktivnog poslovanja:

  • investicija u osnovna materijalna sredstva kompanije u minimalnom iznosu od 50.000 evra (kupovina vozila, nekretnine, opreme) ili
  • zapošljenje minimalno jedne osobe sa EU pasušom za puno radno vreme za 6 meseci ili
  • izkazivanje prometa na računu slovenačke firme u iznosu 10.000 evra prometa svaki mesec za 6 neprekidnih meseci

Tek napokon ispunjevanja jednog između uslova, može se zapokrenuti sa procesom dobijanja dokumentacije za izdaju dozvole za boravak i rad za stranog građana u import export kompaniji.

 

Možda vas interesira status samostalnog poduzetnika?

 

Za više informacija o otvaranju firme u Sloveniji posetite naš Facebook. Takođe se možete prijaviti na besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji. 

Obračun plate za zaposlenog u Sloveniji

Share this post